O nás

Text

PREMIUM Insurance Company Limited je nezávislá, slovenská poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť založená dňa 18. 11. 2015 na Gibraltári. V súčasnosti je spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited registrovaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171 so sídlom na adrese The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Iljun, QRM 3800 Qormi, Maltská republika odkiaľ pôsobí na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti vydaného The Malta Financial Services Authority dňa 26. 3. 2019.

Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť PREMIUM prostredníctvom svojej pobočky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ako aj priamo na základe práva slobodného poskytovania služieb (FOS-Freedom of services).

Pôsobíme na slovenskom trhu od 1. 1. 2017, ponúkame komplexné služby neživotného poistenia a naše pôsobenie na trhu poistných služieb môžeme rozdeliť do dvoch etáp:

1. Etapa (roky 2017 – 2018)

  • Poistenie podnikateľských rizík
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie domov, bytov a domácností

2. Etapa (roky 2019 a nasledujúce)

  • Poistenie motorových vozidiel
  • Úrazové poistenie
  • Ostatné produkty neživotného poistenia

V prvej etape sa budeme koncentrovať na budovanie spolupráce so sprostredkovateľmi poistenia ako jedinej distribučnej siete. Sme si vedomí, že naše podnikanie veľmi závisí na vzťahoch s partnermi, klientami a ostatnými poisťovňami. Preto sme odhodlaní budovať vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Chceme byť spoľahlivý partner.

Veríme, že vieme poskytnúť moderné a prémiové služby, pretože poznáme potreby našich partnerov a klientov, máme potrebné znalosti, skúsenosti a dostatočný kapitál.

Dôležitou súčasťou našej poisťovne je finančná stabilita, solventnosť a dostatočná poisťovacia kapacita. Napĺňať požiadavky solventnosti a finančnej sily výrazne pomáhajú naši zaisťovatelia Hannover Re, Polish Re (Fairfax), VIG Re, ktorí sú súčasťou zaistného programu s minimálnym ratingom „A“ udeleným medzinárodnými ratingovými spoločnosťami „Standard&Poor´s a AM Best“.

K prémiovej kvalite prispieva spolupráca s dodávateľom IT systému, nadnárodnou spoločnosťou s 25 ročnými medzinárodnými skúsenosťami s poskytovaním poistno-softwerových riešení na Slovensku i v zahraničí.