Poistenie

Text

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu sa snaží svojím klientom poskytovať vo svojich poistných produktoch poistné krytie, ktoré už vo svojom základnom nastavení poskytuje klientovi širšie poistné krytie, než je bežne dostupné na našom poistnom trhu.

Produktové portfólio poisťovne sa sústreďuje najmä na podnikateľské subjekty, pre ktoré má poisťovňa v súčasnosti v ponuke poistné produkty z nasledovných oblastí:

POISTENIE MAJETKU

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu nezabúda ani na potreby bežných spotrebiteľov – fyzické osoby, pre ktoré pripravuje v najbližšej dobe poistný produkt s prémiovým poistným krytím:

POISTENIE DOMU, BYTU A DOMÁCNOSTI