Kontakty

Body

Klientsky servis
0850 888 988 | poistenie@premium-ic.sk


Vedenie spoločnosti

Mojmír Vedej - predseda predstavenstva/vedúci organizačnej zložky pre Slovensko

telefón: +421 905 568 841 | email: mojmir.vedej@premium-ic.sk

Ľubor Beňo - zástupca vedúceho organizačnej zložky pre Slovensko

telefón: +421 917 483 630 | email: lubor.beno@premium-ic.sk

Ján Klíma - zástupca pre Českú republiku

telefón: +420 725 573 024 | email: jan.klima@premium-ic.cz

 

Upisovanie rizika

Daniel Ďuračka - riaditeľ úseku upisovania rizika

telefón: +421 905 933 769 | email: daniel.duracka@premium-ic.sk

Ľubomír Vatrta - upisovateľ rizika-majetok

telefón:+421 915 439 009 | email: lubomir.vatrta@premium-ic.sk

Tomáš Rehuš - upisovateľ rizika-zodpovednosť

telefón: +421 908 799 681 | email: tomas.rehus@premium-ic.sk

Lucia Ležovičová - upisovateľka rizika 

telefón: +421 905 826 958 | email: lucia.lezovicova@premium-ic.sk

Veronika Kvasňovská - upisovateľka rizika

telefón: +421 905 804 868 | email: veronika.kvasnovska@premium-ic.sk

 

Obchod

Kontakt pre sprostredkovateľov

Zuzana Lauermannová - riaditeľka úseku obchodu

telefón: +421 908 152 729 | email: zuzana.lauermannova@premium-ic.sk

Katarína Bohošová - obchodná manažérka pre západné Slovensko

telefón: +421 915 800 747 | email: katarina.bohosova@premium-ic.sk

Tomáš Vichnálek - obchodný manažér pre západné Slovensko

telefón: +421 918 720 371 | email: tomas.vichnalek@premium-ic.sk

Martin Zummer - obchodný manažér pre stredné Slovensko

telefón: +421 918 619 999 | email: martin.zummer@premium-ic.sk

František Sebestyén - obchodný manažér východné Slovensko

telefón: +421 905 905 878 | email: frantisek.sebestyen@premium-ic.sk

Dominika Čechová - obchodná manažérka východné Slovensko

telefón: +421 905 618 717 | email: dominika.cechova@premium-ic.sk

 

Produktový manažment

Milan Holinďák - riaditeľ úseku produktového manažmentu

telefón: +421 911 246 169 | email: milan.holindak@premium-ic.sk

Alena Kováčiková - produktová manažérka

telefón: +421 905 402 644 | email: alena.kovacikova@premium-ic.sk

Eva Plavnická - produktová manažérka

telefón: +421 908 725 705 | email: eva.plavnicka@premium-ic.sk

Peter Drga - produktový manažér

telefón: +421 918 508 531 | email: peter.drga@premium-ic.sk

 

Správa poistných zmlúv a IT rozvoj

Informácie k poistným zmluvám: spravapoistenia@premium-ic.sk

Katarína Molnárová - riaditeľka úseku správy poistných zmlúv a IT rozvoja

telefón: +421 903 519 900  | email: katarina.molnarova@premium-ic.sk

Barbora Lipánová - manažérka správy poistných zmlúv

telefón: +421 918 746 570 | email: barbora.lipanova@premium-ic.sk

Kristína - Csölle Langsteinová - manažérka správy poistných zmlúv

telefón: +421 908 419 031 | email: kristina.csolle@premium-ic.sk

Miriam Potančoková - manažérka správy poistných zmlúv

telefón: +421 907 648 667 | email: miriam.potancokova@premium-ic.sk

 

Likvidácia poistných udalostí

Informácie k poistným udalostiam: likvidacia@premium-ic.sk

Pavol Ondruška - riaditeľ úseku likvidácie poistných udalostí

telefón: +421 905 237 848 | email: pavol.ondruska@premium-ic.sk

Jozef Bösörmenyi - likvidátor poistných udalostí

telefón:+421 905 629 574 | email: jozef.bosormenyi@premium-ic.sk

Dáša Šurinová - likvidátorka poistných udalostí

telefón:+421 917 935 028 | email: dasa.surinova@premium-ic.sk

Jozef Hirtl - likvidátor poistných udalostí

Telefón: +421 917 339 882 | email: jozef.hirtl@premium-ic.sk

Dominika Petrovičová - manažérka úseku likvidácie poistných udalostí

telefón: +421 908 719 867 | email: dominika.petrovicova@premium-ic.sk

 

Ľudské zdroje a marketing

Jana Jurkáčková - manažérka ľudských zdrojov a marketingu

telefón: +421 905 234 822 | email: jana.jurkackova@premium-ic.sk

Natália Floreánová - Marketing Specialist & Assistant CEO

telefón: +421 907 794 465 | email: natalia.floreanova@premium-ic.sk

 

Recepcia

Lucia Havelcová - recepčná

telefón: 0850 888 988 | email: lucia.havelcova@premium-ic.sk

 

Finančný úsek

Marcin Klugowski - výkonný riaditeľ/riaditeľ finančného úseku

telefón: +35 679 093 413 | email:marcin.klugowski@premium-ic.sk

Marta Klugowska - kontrolórka finančného úseku

telefón: +35 699 618 480 | email:marta.klugowska@premium-ic.sk

Eleanor Demanuele Farrugia - asistentka finančného úseku

telefón: +35 699 463 330 | email:eleanor.demanuele@premium-ic.sk

 

Právny úsek

Marek Benko - člen predstavenstva/riaditeľ právneho úseku

telefón: +421 905 935 929 | email:marek.benko@premium-ic.sk

Jakub Pobjecký - právnik

telefón: +421 918 676 955 | email:jakub.pobjecky@premium-ic.sk

Adam Orság - právnik

telefón: +421 907 073 716 | email: adam.orsag@premium-ic.sk

 

Compliance a riadenie rizík

Sean Agius - riaditeľ úseku compliance a riadenia rizík

telefón: +35 699 217 689 | email: sean.agius@premium-ic.sk