Dôležité kontakty

Text

Klientský servis: 0850 888 988

Poistenie majetku:

Ľubomír Vatrta

telefón: +421 915 439 009 | email: lubomir.vatrta@premium-ic.sk

Poistenie zodpovednosti: 

Tomáš Rehuš

telefón: +421 908 799 681 | email: tomas.rehus@premium-ic.sk

Poistenie zodpovednosti a majetku:

Lucia Ležovičová 

telefón: +421 905 826 958 | email: lucia.lezovicova@premium-ic.sk

Kontakt pre sprostredkovateľov:

Ľubor Beňo

telefón: +421 917 483 630 | email: lubor.beno@premium-ic.sk

Martin Zummer

telefón: +421 918 619 999 | email: martin.zummer@premium-ic.sk

František Sebestyén

telefón:  +421 905 905 878 | email: frantisek.sebestyen@premium-ic.sk

Centrála Bratislava

Mária Mészárosová

telefón: +421 905 234 822 email: maria.meszarosova@premium-ic.sk

Barbora Brtišová

telefón: +421 918 746 570 email: barbora.brtisova@premium-ic.sk

Centrála Malta

PREMIUM Insurance Company Limited

telefón: +350 20074570 

Nahlásenie poistnej udalosti

TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o.

telefón : +421 (2) 2042 2242 

Pavol Ondruška – konateľ

telefón: +421 905 237 848 | email: pavol.ondruska@trackclaim.eu

Andrej Macko

telefón: +421 902 949 920| email: andrej.macko@trackclaim.eu