Kontakty

Body

Klientský servis:
0850 888 988 | poistenie@premium-ic.sk


Vedenie spoločnosti:

Mojmír Vedej - Head of Slovak branch office

telefón: +421 905 568 841 | email: mojmir.vedej@premium-ic.sk

Zástupca riaditeľa:

Ľubor Beňo - Deputy Managing Director

telefón: +421 917 483 630 | email: lubor.beno@premium-ic.sk

Jan Klíma - Zástupca pre Českú republiku

telefón: +420 725 573 024 | email: jan.klima@premium-ic.cz

 

Financie:

Marcin Klugowski - Finance Director

telefón: +356 79 093 413 | email:marcin.klugowski@premium-ic.sk

Marta Klugowska - Underwriting & Claims Controller

telefón: +44 7716 084 707 | email:marta.klugowska@premium-ic.sk

 

Právne oddelenie: 

Marek Benko - Member of the Board of Directors

telefón: +421 905 935 929 | email:marek.benko@premium-ic.sk

Jakub Pobjecký - Lawyer

telefón: +421 918 676 955 | email:jakub.pobjecky@premium-ic.sk

 

Compliance and Risk Management Department:

Sean Agius, Risk & Compliance Officer (subject to MFSA approval)

telefón: +356 9921 7689 | email: sean.agius@premium-ic.sk

 

Ľudské zdroje a marketing:

Jana Jurkáčková - Human Resources and Marketing manager

telefón: +421 905 234 822 | email: jana.jurkackova@premium-ic.sk

 

Obchod:

Kontakt pre sprostredkovateľov: 

Zuzana Lauermannová - Sales Director 

telefón: +421 908 152 729 | email: zuzana.lauermannova@premium-ic.sk

Martin Zummer - Sales Manager (stred SR)

telefón: +421 918 619 999 | email: martin.zummer@premium-ic.sk

František Sebestyén - Sales Manager (východ SR)

telefón: +421 905 905 878 | email: frantisek.sebestyen@premium-ic.sk

Dominika Čechová - Sales Manager (východ SR)

telefón: +421 905 618 717 | email: dominika.cechova@premium-ic.sk

Nikola Kaňuková - Sales Manager (západ SR)

telefón: +421 915 800 747 | email: nikola.kanukova@premium-ic.sk

 

Produktový manažment:

Milan Holinďák - Product Management Director

telefón: +421 911 246 169 | email: milan.holindak@premium-ic.sk

Alena Kováčiková - Product Management

telefón: +421 905 402 644 | email: alena.kovacikova@premium-ic.sk

 

Upisovanie rizika:

Daniel Ďuračka - Director of Underwriting Division

telefón: +421 905 933 769 | email: daniel.duracka@premium-ic.sk

Ľubomír Vatrta - Senior Underwriter - Property

telefón:+421 915 439 009 | email: lubomir.vatrta@premium-ic.sk

Tomáš Rehuš - Senior Underwriter - Liability

telefón: +421 908 799 681 | email: tomas.rehus@premium-ic.sk

Lucia Ležovičová - Underwriter

telefón: +421 905 826 958 | email: lucia.lezovicova@premium-ic.sk

Veronika Kvasňovská - Underwriter

telefón: +421 905 804 868 | email: veronika.kvasnovska@premium-ic.sk

 

Správa poistenia:

Informácie ohľadne poistných zmlúv: spravapoistenia@premium-ic.sk

Katarína Molnárová - Back Office and IT Development Director

telefón: +421 903 519 900  | email: katarina.molnarova@premium-ic.sk

Barbora Lipanová - Senior Back Office Manager

telefón: +421 918 746 570 | email: barbora.lipanova@premium-ic.sk

Kristína - Csölle Langsteinová - Back Office Manager

telefón:  +421 908 419 031 | email: kristina.csolle@premium-ic.sk

Miriam Potančoková - Back Office Manager

telefón: +421 907 648 667 | email: miriam.potancokova@premium-ic.sk

 

Likvidácia poistných udalostí:

telefón: +421 (2) 2042 2242

Pavol Ondruška – Head of claims department

telefón: +421 905 237 848 | email: pavol.ondruska@premium-ic.sk

Jozef Bösörmenyi – Claims adjuster

telefón:+421 905 629 574 | email: jozef.bosormenyi@premium-ic.sk

Daša Šurínová – Claims adjuster

telefón:+421 917 935 028 | email: dasa.surinova@premium-ic.sk

Dominika Petrovičová – Back office manager of claims department

telefón: +421 908 719 867 | email: dominika.petrovicova@premium-ic.sk

 

Centrála Malta:

Telefón: +356 2743 6772 | e -mail: poistenie@premium-ic.sk