Poistenie strojov a elektroniky

Text

Poistenie určené pre ochranu proti náhlym a nepredvídaným škodám spôsobeným na strojových zariadeniach a elektronických zariadeniach (tzv. technické riziká). Poistenie je možné rozšíriť o živelné poistenie a poistenie proti odcudzeniu alebo vandalizmu.

Poistenie sa vzťahuje na poistené zariadenia počas jeho prevádzky, prestávky v prevádzke, premiestňovania v rámci miesta poistenia vrátane krytia nákladov na obnovu alebo reinštaláciu operačného systému v prípade poškodenia alebo zničenia samotného operačného systému zariadenia.

Týmto poistením je možné poistiť stacionárne a mobilné zariadenia.

Príklady príčin škôd z technických rizík

  • skrat, prepätie, indukcia elektrického prúdu
  • chyba materiálu, konštrukčná vada, výrobná vada
  • pôsobenie odstredivej sily
  • zlyhanie meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení
  • nesprávna obsluha

Súbory na stiahnutie

(aktuálne platné)

OPP poistenie strojovych zariadeni a elektronickych zariadeni

.pdf 411 KB (platnosť od 01.03.2017)

Dotaznik pre poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení

.pdf 380 KB (platnosť od 01.02.2017)

Poistenie strojov a elektroniky