Hodnoty

Text

Entuziazmus

Pomáhame budovať poistný trh na Slovensku, zlepšujeme pracovné procesy, inovujeme, efektívne využívame zdroje a vďaka nadšeniu našich zamestnancov vieme poskytnúť nadštandardné služby.

Integrita

Sme presvedčení, že úspech závisí od úsilia každého člena tímu a práca v tíme, je pre nás cesta, na ktorej sa spoločne učíme nájsť najlepšie riešenie, kde môžeme využiť znalosti a skúsenosti odborníkov v rámci celej našej skupiny. Spolu sme jeden tím.

Dôveryhodnosť

Sme si vedomí, že naše podnikanie veľmi závisí na vzťahoch s partnermi, klientami, zamestnancami a ďalšími komunitami, preto sme odhodlaní budovať vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Na čom sa dohodneme to platí.

Zodpovednosť

Konáme férovo, dodržiavame zákony a nariadenia, riadime sa etickými princípmi a nesieme zodpovednosť za naše rozhodnutia a činy.

Vízia

Moderná a nezávislá slovenská poisťovňa, ktorá pozná potreby svojich klientov, partnerov a zamestnancov a vie ponúknuť aj náročné a rýchle riešenia v neustále meniacom sa svete.

Misia

Naším poslaním je

  • rozvíjať spoluprácu s našimi partnermi
  • poznať potreby našich partnerov a klientov
  • pomáhať budovať poistný trh na Slovensku
  • hľadať inovatívne postupy v procese poistenia
  • ponúkať konkurenčné produkty a nadštandardné služby
  • využívať IT technológie na šetrenie zdrojov