Hodnoty

Body

Entuziazmus

Podporujeme budovanie poistného trhu na Slovensku, zlepšujeme pracovné procesy, inovujeme, efektívne využívame zdroje a vďaka nadšeniu našich zamestnancov vieme poskytnúť nadštandardné služby.

Integrita

Sme presvedčení, že úspech závisí od úsilia každého člena tímu a práca v tíme, je pre nás cesta, na ktorej sa spoločne učíme nájsť najlepšie riešenie, kde môžeme využiť znalosti a skúsenosti odborníkov v rámci celej našej skupiny. Spolu sme jeden tím.

Dôveryhodnosť

Sme si vedomí, že naše podnikanie veľmi závisí na vzťahoch s partnermi, klientami, zamestnancami a ďalšími komunitami, preto sme odhodlaní budovať vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Na čom sa dohodneme to platí.

Zodpovednosť

Konáme férovo, dodržiavame zákony a nariadenia, riadime sa etickými princípmi a nesieme zodpovednosť za naše rozhodnutia a činy.

Vízia

Moderná a nezávislá poisťovňa so slovenskou vlastníckou štruktúrou, ktorá pozná potreby svojich klientov, partnerov a zamestnancov a vie ponúknuť komplexné a rýchle riešenia aj pri tých komplikovanejších prípadoch v neustále meniacom sa svete.

Misia

Naším poslaním je

  • rozvíjať spoluprácu s našimi partnermi
  • poznať potreby našich partnerov a klientov
  • pomáhať budovať poistný trh na Slovensku
  • hľadať inovatívne postupy v procese poistenia
  • ponúkať konkurenčné produkty a nadštandardné služby
  • využívať IT technológie na šetrenie zdrojov

Cieľové trhy

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti väčšiny členov nášho tímu so slovenským poistným trhom sa zameriavame primárne na podnikateľskú komunitu Slovenskej republiky, okrem ktorej sa zameriavame aj na rezidenčnú komunitu Slovenskej republiky, ako aj na podnikateľské a rezidenčné komunity Českej republiky.