Likvidácia

Body

Pri likvidácii poistných udalostí poisťovňa spolupracuje so spoločnosťou TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o., ktorá zabezpečuje určité úkony likvidačného servisu v spolupráci so svojimi dodávateľmi a servisnými technikmi. Spoločnosť disponuje dlhoročnými expertnými skúsenosťami v oblasti likvidácie poistných udalostí. Spoločnosť vlastní moderný informačný systém registrujúci všetky pohyby súvisiace s nahlásenou poistnou udalosťou a umožňuje tak klientom PREMIUM Insurance Company sledovať svoju poistnú udalosť online.

Spoločnosť TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o. zabezpečuje nasledovné úkony v rámci riešenia poistných udalostí:

  • registráciu škodovej udalosti
  • obhliadku škodovej udalosti
  • fotodokumentáciu škodovej udalosti
  • vyžiadanie a zhromažďovanie podkladov potrebných pre likvidáciu
  • výpočet výšky škody
  • administratívu poistnej udalosti
  • kompletizáciu spisu škodovej udalosti

Poisťovňa PREMIUM Insurance Company na základe podkladov zo šetrenia poistnej udalosti, ktoré dostane od spoločnosti TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o., posudzuje nárok na poistné plnenie a vypláca poistné plnenie.