Likvidácia

Text

Pri likvidácii poistných udalostí spolupracuje PREMIUM so spoločnosťou TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o., ktorá disponuje s moderným informačným systémom.

Spoločnosť zabezpečuje svoj servis v spolupráci so svojimi dodávateľmi, servisnými technikmi a zamestnancami.

Systém umožňuje veľmi podrobnú registráciu všetkých pohybov súvisiacich s nahlásenou škodovou udalosťou.

Súčasťou informačného systému je aj informácia o aktuálnom stave škodovej udalosti, takže klienti ľahko zistia jej stav online z pohodlia domova.

Spoločnosť TRACK CLAIM SLOVAKIA zabezpečuje nasledovné úkony:

  • Registrácia škodovej udalosti
  • Obhliadku poškodenej veci
  • Výpočet výšky škody
  • Kompletizáciu spisu škodovej udalosti na revíziu poisťovni

Revízia škodových udalostí a výplata poistného plnenia sa uskutočňuje plne v kompetencii poisťovne.