Partnerská zóna

Text

pre sprostredkovateľov poistenia

Prémiové bývanie

Portál Prémiové bývanie
Portál Prémiové bývanie

Portál PRÉMIOVÉ BÝVANIE ponúka poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby. Ponúka poistenie nehnuteľností, domácnosti a zodpovednosti za škodu voči tretím osobám. Poistiť možno byty, rodinné domy, chaty, rozostavané stavby, či vedľajšie stavby a garáže až do výšky 700 000 Eur. Domácnosť možno poistiť do výšky poistnej sumy 300 000 Eur. V prípade zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, alebo poistenia zodpovednosti za škodu členov domácnosti možno voliť limit poistného plnenia až do výšky 120 000 Eur.

Prémiové podnikanie

Portál Prémiové podnikanie
Portál Prémiové podnikanie

Portál PRÉMIOVÉ PODNIKANIE ponúka poistenie malých a stredných podnikateľov. Poskytuje komplexné 360 stupňové poistné krytie. Ponúka poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, malé prerušenie prevádzky, poistenie prepravných a technických rizík, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prevádzkovej činnosti, vadného výrobku, či vadne vykonanej práce, tiež vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, ďalej ponúka aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti. Hlavnými parametrami pre poistenie sú – majetok klienta do výšky 4 milióny Eur a limit plnenia pre zodpovednosť za škodu až do 1 milióna Eur.