• Ilustračný obrázok
  Prémiové bývanie

  AKCIA 20% na prvý rok poistenia

   
  Prémiové bývanie
 • Ilustračný obrázok
  Ochrana osobných údajov

  Staráme sa o osobné údaje

   
  Politika ochrany osobných údajov
 • Ilustračný obrázok
  Video Ta3

  Krátke video o Poisťovni Premium

   
  V ekonomických správach TA3
 • Ilustračný obrázok
  Premium

  Chcete kvalitné poistenie?

   
  Vyskúšajte naše produkty
 • Ilustračný obrázok
  Premium

  Máte radi online prístup?

   
  ...pre prémiových klientov
 • Ilustračný obrázok
  Hľadáte alternatívu?

  Hľadáte alternatívu?

   
  Vieme čo potrebujete

Často kladené otázky

KTO SÚ VLASTNÍCI POISŤOVNE PREMIUM?
VLASTNÍKOM POISŤOVNE JE SPOLOČNOSŤ PREMIUM INVESTMENT GROUP S.R.O., KTOREJ VLASTNÍCI SÚ TRANSPARENTNE ZAPÍSANÍ V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:

https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/9696
PREČO MÁTE SÍDLO SPOLOČNOSTI NA GIBRALTÁRE?
HLAVNÝMI DÔVODMI ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI NA GIBRALTÁRE SÚ:

Quest / Artex Group Insurance Management Limited– spoločnosť, ktorá sa profesionálne zaoberá manažmentom poisťovní – compliance, risk functions, solvency, reporting, regulatoryfunctions a zároveň administrujú niekoľko medzinárodných poisťovní, čím majú významné skúsenosti s administráciou a riadením poisťovní.Predmetná služba nie je poskytovaná spoločnosťami v regióne strednej Európy.

Gibraltár je teritórium UK a tým aj súčasťou Európskej únie.

GFSC – FinancialServicesCommission– táto inštitúcia robí dohľad nad celým poistným trhom v krajine. Dohliada nad dodržiavaním pravidiel podľa noriem UK, Európskej únie a splnenie požiadaviek podľa legislatívy EU, vrátane Solvency II.

PREMIUM Insurance Company Limited- vízia našej spoločnosti je pôsobiť nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách EU (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko…).
KTORÉ PRODUKTY POISŤOVŇA POSKYTUJE?
POISŤOVŇA V SÚČASNOSTI PONÚKA VIACERÉ POISTNÉ PRODUKTY AKO:

Poistenie majetku- Živelné poistenia vrátane ALL RISKS
Poistenie majetku- Odcudzenie a vandalizmus
Poistenie majetku- Preprava
Poistenie majetku- Lom strojov - Stroje a elektronické zariadenia
Poistenie majetku a lomu strojov - Prerušenie prevádzky
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane:
Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku
Poistenie D&O
Poistenie environmentálnych rizík
Poistenie profesných zodpovedností
Špeciálne druhy poistení – podľa požiadaviek klientov
KEDY POISŤOVŇA ZAČALA SVOJU ČINNOSŤ?
Spoločnosť získala licenciu zo strany Finacial Servis Commision dňa 16.12.2016 a zároveň bola dňa 29.12.2016 zapísaná do obchodného registra PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.
AKÉ VÝHODY POISŤOVŇA PONÚKA?
- Flexibilita krytia / poistných podmienok
- Online prístup do systému + ku škodám
- Asistenčné služby aj pre podnikateľov
- Možnosť podielu na zisku z poistnej zmluvy
- AA+ rating Zaisťovateľa
- Vysoké lokálne kompetencie na poisťovanie
- Bez chorôb „veľkej poisťovne“
- Pre sprostredkovateľov atraktívne provízie
- Slovenská poisťovňa