Zoznam externých spoločností

Body

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ:

Track Clailm Slovakia s.r.o.
IČO: 47436174
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

ÚČTOVNÍCTVO:

VGD SLOVAKIA, s. r. o.
IČO: 36 254 339
Moskovská 13
811 08 Bratislava
Slovenská republika

VGD, s. r. o.
IČO: 256 26 311
Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4
Česká republika

Mazars Slovensko, s. r. o.
IČO: 35 793 813
Europeum Business Center, Suché mýto 1
811 03 Bratislava
Slovenská republika

PRÁVNE PORADENSTVO:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
IČO: 36 862 711
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Axialis Legar s. r. o., adovkátní kancelář
IČO: 067 97 199
Tibetská 807/11, Vokovice, 160 00 Praha 6
Česká republika

Ganado Services
IČO: C10785
171, Old Bakery Street, Valletta
Malta

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE:

Gratex International, a.s.
IČO: 35 743 468
Galvaniho ul. 17/C
821 04 Bratislava
Slovenská republika

SOLTEC s.r.o.
IČO: 35 916 893
Vajanského 28/1969
921 01 Piešťany
Slovenská republika

NETGRIF, s.r.o.
IČO: 50 903 403
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava
Slovenská republika