Poistenie prerušenia prevádzky

Text

Poistenie prerušenia prevádzky sa vzťahuje na prerušenie alebo obmedzenie poistenej prevádzky v dôsledku vzniknutej škody na poistenom majetku, ktorá sa prejaví stratou na hrubom zisku, stratou na nájomnom alebo vynaložením dodatočných zvýšených prevádzkových nákladov.

Poistenie je možné dojednať v rozsahu v akom je poistený majetok, ktorého poškodenie alebo zničenie môže spôsobiť prerušenie prevádzky poisteného.

Súbory na stiahnutie

(aktuálne platné)

Dotaznik pre poistenie prerušenia prevádzky

.pdf 409 KB (platnosť od 01.02.2017)

Osobitné poistné podmienky pre POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY

.pdf 398 KB (platnosť od 01.01.2017)