Poistenie prerušenia prevádzky

Text

Poistenie prerušenia prevádzky sa vzťahuje na prerušenie alebo obmedzenie poistenej prevádzky v dôsledku vzniknutej škody na poistenom majetku, ktorá sa prejaví stratou na hrubom zisku, stratou na nájomnom alebo vynaložením dodatočných zvýšených prevádzkových nákladov.

Poistenie je možné dojednať v rozsahu v akom je poistený majetok, ktorého poškodenie alebo zničenie môže spôsobiť prerušenie prevádzky poisteného.

Dokumenty na stiahnutie: