Kontakt

Body

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt na zriaďovateľa:

PREMIUM Insurance Company Limited
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Maltská republika / Malta