Kontakt

Body

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt na zriaďovateľa:

PREMIUM Insurance Company Limited
68 George Borg Olivier Street, St. Julian’s, STJ 1081,
Maltská republika / Malta