Kontakt

Text

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt na zriaďovateľa:

PREMIUM Insurance Company Limited
P.O. BOX 1338, First Floor
Grand Ocean Plaza, Ocean Village
GX11 1AA Gibraltar