Kedy akceptuje poisťovňa virtuálne obhliadky?

Dátum
01 máj 2023
Virtuálne obhliadky prostredníctvom videí a fotiek sú moderným typom interakcie s Vašou poisťovňou.
Body

Pre klienta síce môžu byť relatívne praktickou formou ako rýchlo zdieľať informácie o svojich poistných udalostiach, mali by ste však poznať podmienky pri ktorých je tento spôsob zo strany poisťovne akceptovateľný.

V prípade malých škôd nám do PREMIUM Poisťovne môže klient doručiť fotky a videá, ktoré uznávame ako podklady.
V prípade veľkých škôd je však virtuálna obhliadka zatiaľ nepostačujúca a je potrebný osobný výjazd obhliadkára.

Mojmír Vedej - Head of Slovak branch office

Akc

Rôzne aplikácie či programy dokážu pri snímaní detailne opísať, čo sa v priestore nachádza a tiež rozpoznať a vypočítať predbežné poistné plnenie, aby ste mali prehľad.

V súčasnej dobe virtuálne obhliadky predstavujú aj isté riziká z pohľadu bezpečnosti.

Môžu byť obmedzené kvalitou kamery, svetelnými podmienkami a internetovým pripojením, ktoré môže viesť k zhoršeniu kvality podkladov a k nedostatočnému alebo nesprávnemu posúdeniu poistnej udalosti.