Milan Holinďák v Dámskom klube o poistení záhrady

Dátum
15 jún 2022
Milan Holinďák, náš produktový špecialista dnes v Dámskom klube hovoril o tom, na čo všetko je dobré myslieť pri poistení vašej záhrady. Ak ste vlastníkom záhradného domčeka, altánku, bazéna alebo dielne vypočujte si prospešné rady, ako si ich poistiť.
Body

V článku Milan Holinďák v Dámskom klube o poistení záhrady sa dočitate:

Na čo myslieť pri poistení záhrady?

Škodová udalosť môže nastať nielen na vašom novom dome, byte či aute. Na záhrade či rozsiahlom pozemku sa mnohokrát nachádzajú rôzne menšie stavby, ale aj vybavenie, ktoré sú tiež ohrozené. Či už živlami, alebo vandalmi. Na čo všetko treba pri poistení záhrady myslieť? Na otázky odpovedal Milan Holinďák, produktový špecialista Premium Insurance Company v Dámskom klube.

Aké najčastejšie škody môžu nastať na záhrade?

Na začiatok je nutné upresniť, čo všetko je na našom pozemku umiestnené. Sú to hlavne nehnuteľné veci – rodinný dom, vedľajšie stavby plus hnuteľné veci. Stavby, ktoré sa nachádzajú na pozemku, môžu byť zasiahnuté najmä prírodnými živlami, ako je víchrica, búrlivý vietor, úder blesku, krupobitie, minulý rok sme zaznamenali aj na území Slovenska, ale hlavne tesne za hranicami, aj prvé tornáda a nezabúdajme, aj na záplavy a lokálne povodne, ktoré sú u nás tiež bežné. Pri údere bleskom môže nastať požiar. Poistiť si môžete nielen nehnuteľnosť, ale aj vybavenie záhrady - záhradné stroje, záhradný nábytok, gril a pod.

Je poškodenie prírodným živlom automaticky zahrnuté v poistení?

Produktové balíky ponúkané jednotlivými poisťovateľmi na trhu sú rôzne. Poškodenie prírodným živlom môže byť súčasťou, ale nemusí. Hlavne v základných balíkoch nemusí byť krytie živelných rizík zahrnuté. Ja vždy odporúčam ohľadne poistenia poradiť sa radšej s finančným agentom, ktorý je odborník a vie poradiť, aké krytie je pre vás vhodné a potrebné.

Čo všetko si viem na záhrade poistiť?

Poistiť si môžete nehnuteľné veci, teda hlavné a vedľajšie stavby a hnuteľné veci umiestnené na pozemku. Medzi hlavné stavby zaraďujeme rodinný dom. Vedľajšie stavby, ktoré môžu byť zahrnuté v poistke, sú - altánky, bazény, hospodárske budovy, dielne, spevnené plochy, parkoviská, chodníky, detské i športové ihriská a pod.

Ak náhodou vlastníte vzácnu odrodu stromu alebo nejakú rastlinu a chceli by ste ju poistiť, nie je to štandard, ktorý poisťovne ponúkajú. Rastliny a porasty bývajú väčšinou vo výlukách, nevylučujem však, že na trhu sa nájdu produkty, ktoré ich kryjú.

Čo robiť, ak nastane škoda, ktorú som nespôsobil ja?

Ak sa vyskytne škodová udalosť, ktorá nebola spôsobená vami, ale napríklad susedom. Ako postupovať? Z koho poistky sa vypláca škoda? Toto je veľmi častá otázka. Dôležité je, aby ste mali vlastné poistenie, z ktorého sa dá v mnohých prípadoch bez problémov uhradiť škoda.

Ak sa nedá škoda uhradiť z vášho poistenia, žiadať o náhradu škody môžete suseda, ktorý škodu spôsobil. V prípade, že je poistený a za škodu zodpovedá, tak by škoda mohla byť hradená z jeho poistenia zodpovednosti za škodu.

S kým riešiť poistenie vecí na pozemku?

Ja odporúčam riešiť poistenie prostredníctvom finančného agenta, ktorý je spojkou medzi poisťovňou a klientom. Sú školení a odborne zdatní, takže vám vedia vysvetliť rozsah krytia i obsah poistnej zmluvy.

Po druhé je dôležité dať si pozor pri výbere finančného agenta, na trhu ich je niekoľko tisíc a nie každý má potrebné kvality. Dajte na vlastný úsudok, pocit, ale aj recenzie a odporúčania z okolia.

Poistenie záhrady a vecí v záhrade: altánok, domček, bazén a dielna. Neživotné poistenie majetku.

Pred 10 rokmi som si založil poistenie, je stále aktuálne, potrebuje doplniť?

Poistenia sa vyvíjajú rovnako ako všetko okolo nás. Príkladom sú motorové vozidlá, ktoré niekoľko rokov dozadu nemali vo výbave napríklad klimatizáciu alebo inú výbavu, ktorá je dnes štandardná. Rovnako sa v čase vyvíjajú aj poistné produkty. Je preto potrebné sledovať vývoj a prispôsobiť k tomu aj vaše poistenie.

Poistiť si môžete nielen nehnuteľnosť, ale aj vybavenie záhrady

Milan Holinďák - Product Management Director

Podstatné v súčasnosti je, že verejnosť môže sledovať nárast cien stavebných materiálov o niekoľko desiatok percent. Stúpajú energie, takže sa budú zvyšovať aj ceny iných produktov. Je jednoznačné, že ak ste uzavreli zmluvu pred 10 rokmi, tak limity plnenia, ktoré v nej máte momentálne nastavené, nebudú dostatočné. Kontaktujte preto odborníka na poistenie a nechajte si poradiť, čo je potrebné vo vašom poistení zmeniť.

Image
O poistení a poistnom trhu na Slovensku, Slovenská poisťovňa Premium - neživotné poistenie nehnuteľností, domácností a bytov