References

Body
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Agrofert a.s.
Duslo, a.s.
ENVIRAL, a.s.
Slovenská plavba a prístavy a.s.
X-BIONIC® SPHERE a.s.
Trenčiansky samosprávny kraj
Dopravstav, a.s.
Kúpele - Turčianske teplice
SPA Aquapark - Turčianske teplice
Royal Palace - Turčianske teplice
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV  SLOVENSKA, o. z.
ŽOS Trnava a.s.