Zmena názvu slovenskej pobočky na PREMIUM Poisťovňa od 20.7.2022

Dátum
20 júl 2022
PREMIUM Insurance Company Ltd. zmenila s účinnosťou od 20/07/2022 názov svojej slovenskej organizačnej zložky na PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.
Body

PREMIUM IC Ltd. je jediná 100% slovenská neživotná poisťovňa, ktorá na Slovensku podniká už od roku 2016. Svoju činnosť postupne rozširuje aj do Českej republiky a ostatných okolitých krajín.

To, že sa poisťovni mimoriadne darí, jednoznačne potvrdzuje jej obchodný rast v posledných rokoch a zaujatie pozície medzi najlepšími poisťovňami v segmente neživotného poistenia.

“V tomto roku predpokladáme opätovne rekordný nárast predpísaného poistného už na úroveň 22 – 23 miliónov EUR, čo je v šiestom roku existencie poisťovne na Slovensku absolútne výnimočný jav.“

Do konca tohto roka poisťovňa okrem iného pretransformuje svoje obchodné zastúpenie v Prahe na riadnu pobočku poisťovne v Českej republike.

“A s tým súvisí aj aktuálna úprava názvu pobočky na Slovensku. Z PREMIUM Insurance Company Ltd. sme jednoduchým prekladom upravili názov na Slovensku na PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. V Českej republike by to potom do konca tohto roka mala byť PREMIUM Pojišťovna.“

V tomto roku predpokladáme opätovne rekordný nárast predpísaného poistného už na úroveň 22 – 23 miliónov EUR

Mojmír Vedej - Head of Slovak branch office

„Pre slovenského klienta je to jednoznačne pochopiteľnejší názov a zároveň nám to umožňuje lepšie rozlišovať pobočky spoločnosti, ktoré máme alebo plánujeme otvoriť. Som si istý, že nielen 100-percentným vlastníctvom slovenskými investormi, novým slovenským názvom pobočky, ale hlavne kvalitou služieb slovenským klientom zostaneme jedinečnými medzi konkurenciou a klienti nás budú naďalej oceňovať dôverou, ktorú už teraz vnímame v mimoriadnej miere a čo nás robí o to viac zodpovednejšími za ďalší rozvoj poisťovne“.

Image
O poistení a poistnom trhu na Slovensku, Slovenská poisťovňa Premium - neživotné poistenie nehnuteľností, domácností a bytov