Tím Manažment

Obsah
Člen tímu
Fotografia
Ondrej Zaťko

Ondrej Zaťko

O členovi

Vedúci organizačnej zložky

Jeho krédom je myšlienka: „Žijem a pracujem tak, aby som mohol vždy povedať, že som si to zaslúžil.“

Pracuje v poisťovníctve viac ako 18 rokov, počas ktorých získal skúsenosti na pozíciách od produktového manažéra na autá, cez riadenie tímu produktových manažérov v ČSOB poisťovni a osvojil si projektové riadenie a underwriting podnikateľských rizík v ČPS a Triglave. Bol členom predstavenstva a riaditeľom neživotného poistenia v Groupama poisťovni, viedol tím v poisťovni ASTRA a pôsobil ako riaditeľ obchodu korporátneho poistenia v poisťovni Union. Hovorí, že má šťastie, že môže využiť všetky svoje skúsenosti pri budovaní novej značky PREMIUM.

Fotografia
Ľubomír Vatrta

Ľubomír Vatrta

O členovi

Senior Underwriter pre poistenie majetku

Jeho krédo: „Každý sa narodí ako mnoho iných, ale zomiera ako jedinečný.“

V poistnom sektore pôsobí od roku 2007. Začínal na úseku zaistenia, z ktorého prešiel na oddelenie underwritingu. Počas celého obdobia sa venoval neživotnému poisteniu a získal aj skúsenosti z projektového a procesného riadenia v špecifických oblastiach poisťovne.

Text

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu verí, že úspech závisí od úsilia každého člena tímu. Práca v tíme je cesta, na ktorej sa spoločne učíme nájsť najlepšie riešenie pre našich klientov. Znalosti a skúsenosti odborníkov PREMIUM tímu umožňujú poskytovať nadštandardné služby v širokom portfóliu produktov.