Poistenie profesnej zodpovednosti ďalších vybraných profesií

Text

Poisťovňa na základe individuálnych požiadaviek klientov zabezpečuje poistné krytie najmä pre nasledovné vybrané profesie:

  • účtovníci a daňoví poradcovia
  • exekútori
  • notári
  • iné profesie (podľa posúdenia poisťovne)
  • V základnom poistnom krytí poskytuje poisťovňa nasledovné benefity:
  • sublimit 5.000 EUR pre škody na veciach, ktoré poistený prevzal od klienta za účelom výkonu
  • profesie;
  • sublimit 5.000 EUR pre škody spôsobené poisteným v dôsledku neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva;
  • náklady obhajoby v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vznesenými proti poistenému.

 

Súbory na stiahnutie

(aktuálne platné)

Dotazník Poistenie profesnej zodpovednosti

.docx 38 KB (platnosť od 01.01.2017)

Poistenie profesnej zodpovednosti ďalších vybraných profesií