Poistenie Hole-in-One

Text

Tento druh poistenia kryje riziko úspešného zahrania jamky na jeden úder (tzv. Hole-in-One) počas poisteného golfového turnaja. Poistenie chráni organizátora turnaja pred vyplatením výhry v prípade, ak niektorý z účastníkov turnaja zahrá jamku na jeden úder. Poistným plnením je hodnota výhry poskytnutá organizátorom turnaja do súťaže Hole-in-One pred začiatkom turnaja. Poistená je výlučne jamka určená organizátorom turnaja uvedená v poistnej zmluve, spravidla je to 3 parová jamka s najvyššou úrovňou. Poistenie je možné dojednať len pre amatérske golfové turnaje, pre jeden turnaj samostatne, ako aj pre sériu turnajov.

Súbory na stiahnutie