Zmena adresy sídla spoločnosti

Dátum
25 aug 2020
Body

Vážení obchodný partneri,
dovoľte, aby sme Vám oznámili, že s účinnosťou od 21.8.2020 dôjde k zmene adresy sídla spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu z pôvodnej adresy Šoltésovej 14, 841 08 Bratislava na novú adresu: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava

Nová adresa pre zasielanie korešpondencie je:

PREMIUM Insurance Company Limited ,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava

Naše nové sídlo sa nachádza v priestoroch budovy Blumentál offices

zmena-sidla-spolocnosti-poistovna-premium-blumental-offices

Telefónne čísla a ostatné kontaktny zostávajú nezmenené. Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.premium-ic.sk