Poistenie majetku a domácnosti nie je menej dôležité ako životné poistenie. Ako si vybrať správne?

Dátum
29 máj 2024
Body

Niekoľko centov, maximálne pár eur. Toľko stojí štandardné poistenie nehnuteľnostipoistenie domácnosti prerátané na dni. Keď však nastane škodová udalosť, dobré poistenie znamená istotu, že bude za čo kúpiť nový alebo dať opraviť poškodený hnuteľný alebo nehnuteľný majetok.

 

Zodpovedný človek má poistené svoje zdravie, ale aj hnuteľný a nehnuteľný majetok. Zároveň sa poistením chráni proti škodám, ktoré on alebo jeho rodinní príslušníci spôsobia na majetku alebo zdraví iných osôb.

Poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnostipoistenie zodpovednosti za škodu považujeme za nevyhnutnú a prirodzenú súčasť zodpovedného života, v ktorom chceme mať čo najviac radosti a najmenej starostí.

 

Ako si vybrať poistenie?

Poisťovací trh je plný ponúk, bežný človek, ktorý si uzatvára poistenie raz za niekoľko rokov, nemá šancu orientovať sa v produktoch a ponukách.

Poistenie majetku a domácnosti

Odporúčame preto vyberať si poistenie s pomocou agenta. Ide o človeka, ktorý je nielen rozhľadený, ale zároveň zodpovedný. Za služby, ktoré poskytuje klientom, si od nich neberie províziu. Jeho odmeňovanie majú na starosti poisťovne.

Zorientovaný poisťovací agent dokáže každému podľa jeho životnej situácie, požiadaviek a ďalších individuálnych špecifík nájsť také poistenie, respektíve kombináciu poistení, ktoré najlepšie zohľadňujú jeho potreby.

Ideálne je, ak vám dá tento profesionál na výber z viacerých ponúk. Finálne rozhodnutie nerobte len na základe ceny. Zvážiť treba aj všetky silné a slabšie stránky každého návrhu poistnej zmluvy. Vždy si preverte krytie, riziká a veci alebo okolnosti, ktoré sú z poistenia vylúčené.

Naša PREMIUM Poisťovňa ponúka v rámci poistenia tzv. ALL RISK krytie, v ktorom sú zahrnuté všetky riziká okrem vylúčených, čo znamená komplexnú ochranu bytov, domov a domácností.

 

Na čo je dobré poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti je poistenie nehnuteľného majetku, teda stavby – domu, bytu, chaty. Poistenie kryje aj škody, ktoré vzniknú na vedľajších stavbách, ktoré k nehnuteľnosti patria – napríklad pevné záhradné stavby, bazén, studňa, oplotenie, voľne stojaca garáž pri dome.

Poistenie majetku a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú na nehnuteľnosti vplyvom rôznych rizík, ako je napr. požiar, živel (, povodeň, vietor, krupobitie, zemetrasenie) alebo vandalizmus. Poistenie nehnuteľnosti chráni váš nehnuteľný majetok a vzťahuje sa aj na všetky stavebné a technologické časti, vrátane stavebných súčastí a príslušenstva vášho bytu či domu, napr. aj na kuchynskú linku, vstavané skrine, radiátor a podobne. 

 

Poistenie domácnosti nie je duplicita

Poistenie domácnosti predstavuje krytie škôd, ktoré vzniknú na hnuteľnom majetku, ktorým je domácnosť vybavená. Ide najmä o zariadenie domácnosti ako je napr. nábytok, elektronické a optické prístroje, cennosti, ceniny, peniaze, umelecké predmety, pracovné stroje, malé vozidlá, osobné doklady, športové náradie a podobne. Je to ideálny doplnok k poisteniu nehnuteľnosti. Kombináciou týchto dvoch druhov poistenia je chránený celý váš hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Poistenie majetku a domácnosti

 

Poistenie zodpovednosti za škodu

V živote nastávajú aj situácie, keď nechtiac vy, vaši rodinní príslušníci, domáci miláčik alebo váš majetok (napríklad strom, slnečník a podobne) poškodí majetok alebo zdravie niekoho tretieho.. Stačí, ak v obchode nechtiac zhodíte a poškodíte vystavený tovar alebo  sa okoloidúci pošmykne na chodníku, ktorý ste nestihli zbaviť snehu.

S náhradou škody nebudete mať starosti, pokiaľ budete mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu.

 

Výška poistnej sumy

Aj to najlepšie poistenie s najlepšími poistnými podmienkami bude takmer zbytočné, pokiaľ nebudete mať dobre nastavenú poistnú sumu. Príliš nízka poistná suma síce znamená, že mesačne platíte za poistenie menej peňazí, ale zároveň platí, že keď nastane škodová udalosť, nízka poistná suma nebude stačiť na to, aby ste bez problémov nahradili to, čo bolo zničené.

Poistenie majetku a domácnosti

Výška poistnej sumy by mala zodpovedať hodnote poisťovanej veci. Ak teda ide napríklad o byt, poistná suma by mala byť približne rovnaká, ako je trhová cena nehnuteľnosti. Môže byť aj vyššia. Nižšia sa neodporúča, aby nedošlo k podpoisteniu.

„Poistná suma je hodnota, ktorú je nutné vynaložiť v mieste poistenia na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo veci porovnateľného typu, druhu, kvality a parametrov. Ak ide o nehnuteľnosť, jej trhovú hodnotu, a tým aj výšku poistnej sumy, ovplyvňuje lokalita, stav nehnuteľnosti, prípadne vybavenosť okolia. Hodnotu výstavby nehnuteľnosti zase ovplyvňuje index cien stavebných prác a materiálov, ktorý sa pravidelne mení, aktualizuje a ktorý určuje štatistický úrad,“ spresnila Alena Kováčiková, produktová manažérka PREMIUM Poisťovne.

Hoci poisťovne majú svoje kalkulačky, ktoré odporúčajú výšku poistnej sumy,  o konečnej výške poistnej sumy rozhodujete vy ako poistník. Nesiete zodpovednosť za to, že je poistná suma určená správne.

 

Pravidelná kontrola

Poistnú zmluvu a výšku poistnej sumy je dobré pravidelne, ideálne každé dva roky prehodnocovať. Úprava poistenia nehnuteľnostipoistenia domácnosti sa odporúča aj po každej väčšej stavebnej úprave (napríklad vybudovanie balkóna, pristavenie garáže, postavenie bazéna) alebo po zmene v zariadení domácnosti (napríklad si celá rodina kúpi elektrobicykle).

Poistenie majetku a domácnosti

„Každá stavebná úprava, ktorá má vplyv na hodnotu nehnuteľnosti, čiže prestavba, rekonštrukcia atď., má vplyv aj na stanovenie poistnej sumy v poistnej zmluve, respektíve na limity poistného plnenia. Preto je dôležité, aby klient oznámil zmenu svojej poisťovni, prípadne so svojím finančným agentom správne určil novú hodnotu stavby či poisťovanej veci,“ odporúča Barbora Lipanová z PREMIUM Poisťovne