POISTENIE BYTU V BYTOVOM DOME

Dátum
10 mar 2022
Rozdielov medzi poistením bytu individuálnou poistnou zmluvou a poistením bytového domu ako celku môže byť niekoľko a je potrebné na ne poukázať.
Body

V časti verejnosti existuje mylná predstava, že bytový dom kryje len vonkajšie obvodové múry alebo len spoločné časti a zariadenia bytového domu.

Odpovede a celý článok nájdete na: www.bytovydom.sk/poistenie-bytu-v-bytovom-dome/

Image
Poistenie bytu a spoločných častí v bytovom dome. Premiové poistenie bytu - nehnuteľností. Neživotné poistenie