etrend.sk: Zásadný pokles zažívalo hlavne životné poistenie

Dátum
15 júl 2017
Hoci boli v období finančnej krízy a tesne po nej hlavným obetným baránkom a vinníkom banky, v poslednom čase si nepriazeň štátu užívajú najmä poisťovne. Najmä záver minulého roka im priniesol dvojnásobne nepríjemné prekvapenie: vláda veľmi rýchlo zaviedla osempercentné zdanenie neživotného poistenia a zároveň zvýšila a predĺžila platnosť špeciálneho odvodu pre regulované odvetvia.
Body

V článku etrend.sk: Zásadný pokles zažívalo hlavne životné poistenie sa dočitate:

 

Na ilustráciu, z vlaňajšieho hrubého zisku vyše 270 miliónov eur zaplatili 50-miliónovú daň a ďalších takmer 13 miliónov ako špeciálny odvod štátu. Pre poisťovne išlo o úspešný rok, ich zisk narástol v porovnaní s rokom 2015 zhruba o dve tretiny. Veľká časť rastu však vzišla z podobného zdroja ako pri bankových ziskoch – z dividend dcérskych spoločností. Po ich odrátaní by zisk tak či tak rástol, ale už len o tretinu. V čistom si celý poistný sektor pripísal zhruba dvesto miliónov eur – menej, než za vlaňajšok vykázala najväčšia banka na Slovensku, Slovenská sporiteľňa. VÚB mala ešte vyšší získ, ten však bol skreslený čerpaním dividend z dcérskych firiem.

Zisk klesne

Na rok 2017 musí sektor počítať s poklesom zisku. Nielen preto, že vývoj v neživotnom poistení negatívne ovplyvní nová daň, ale aj preto, že pokles začalo zažívať životné poistenie, zdroj dlhodobých výnosov i ziskov poisťovní. Popritom sa poisťovne budú prispôsobovať novým účtovným štandardom, pravidlám ochrany osobných údajov (tá sa dotkne na budúci rok všetkých veľkých firiem, nielen finančných) a aj novej smernici o distribúcii poistenia, ktorá bude vytvárať väčší tlak na transparentnosť. A tým aj na porovnateľnosť produktov. Tak ako počas vlaňajška, aj tento rok navyše bude v sprostredkovateľských kruhoch, odkiaľ poisťovne čerpajú významnú časť produkcie, kraľovať hypotekárny a úverový boom.

Image
etrend.sk životné poistenie zažívalo zásadný pokles, rizikové životné poistenie na Slovensku, Premium Insurance Company

 

Doteraz nie je úplne jasné, či aj obnovovanie zmlúv sa považuje za novú zmluvu. Poistenie ide v takýchto prípadoch do úzadia, čo nakoniec jasne ukázal aj prepad v neživotnom poistení. Ten bol najväčší v investičných poistkách, ktoré medziročne poklesli podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) o 11 percent. Potvrdzujú tak len silnejúci trend, ktorý tlačí poisťovne k poisťovaniu rizík a nie nutne k sporivým poistkám. V rizikovom poistení si klient nebuduje úspory, ktoré mu poisťovňa zhodnocuje. Pre poisťovne išlo dlhodobo o dobrý zdroj poistného, no zároveň im kapitálové poistky vytvárali záväzok zhodnocovať peniaze klientov o garantovaný úrok. Ten je podľa údajov NBS za celý trh zhruba na úrovni 3,5 percenta a poisťovniam sa darí za minulý rok túto podmienku tak akurát spĺňať. Už v minulosti však na dorovnanie rozdielov medzi trhovými úrokmi a garanciami vytvorili rezervu viac než sto miliónov eur.

Viac rizikoviek, menšie poistné

Čisto rizikové poistky nútia poisťovne len k dôslednej tvorbe rezerv, čo je ich základný biznis, no nevystavujú ich ohrozeniu trhovými výkyvmi. Nevýhodou z obchodného hľadiska je, že čisto rizikové poistky majú nižšie poistné, a teda aj prinášajú nižšie príjmy. Vedľajším efektom zas ostáva, že sú menej zaujímavé pre sprostredkovateľov, ktorí dostávajú percentá z poistného. Lacnejšie poistky ich tak menej motivujú na predaj. Vlastné obchodné siete poisťovní sa zasa zmenšujú, keďže je čoraz ťažšie živiť vlastnú sieť, ktorá je v konkurencii s externými distribútormi, ponúkajúcimi výber z viacerých produktov, v nevýhode. Poisťovne však s takýmto vývojom počítajú, ide o tendenciu všade vo svete. Tlačia na redukciu nákladov napríklad cez dôslednú digitalizáciu od uzatvárania zmlúv po ich likvidáciu a po automatizáciu vo všetkých možných oblastiach. Podporuje ich v tom aj regulácia, ktorá po nich chce čo najpresnejšie určenie rizika každej poistnej zmluvy. S využitím Big Data je možné lepšie vyhodnocovať rizikovosť klientov v jednotlivých odvetviach, čo zasa vedie k úsporám pri tvorbe rezerv.

Hlavne veľké poisťovne s množstvom dcérskych spoločností budú v rámci EÚ zvažovať zmenu na pobočky

Nových osem percent

Nový osempercentný odvod môže ďalší vývoj nepriaznivo ovplyvniť. Týka sa nových zmlúv v neživotnom poistení, aj keď zatiaľ nie je úplne jasné, či aj obnovovanie zmlúv sa považuje za novú zmluvu. Navyše sa u klienta neodrazí len osempercentné zvýšenie. Štát totiž nevyrubuje osobitnú daň ako pri DPH, ale sadzba priamo ovplyvní cenu produktu. A drahší produkt znamená aj vyššie zaistenie pre poisťovňu. „Zaisťovňu nezaujíma, prečo je poistné zrazu vyššie, takže celkový vplyv na cenu je skôr 10 až 12 percent,“ hovorí Tomáš Mezírka z poisťovne pohľadávok Atradius. Nárast môže negatívne ovplyvniť najmä havarijné poistenie, ktoré je spolu s PZP vôbec najväčším odvetvím majetkového poistenia. V PZP už podobný odvod platí už od jeho demonopolizácie. Poisťovne totiž v havarijnom poistení nemajú možnosť schovať nárast ceny tým, že znížia vlastnú maržu. Havarijné poistenie je už niekoľko rokov stratové: náklady na likvidáciu a administratívu tohto poistenia prekračujú celkové vybraté poistné.

Čas konsolidovať

Okrem ďalších úsporných opatrení bude v poisťovníctve rásť tlak na konsolidáciu. Hlavne veľké poisťovne s množstvom dcérskych spoločností budú v rámci EÚ zvažovať zmenu na pobočky. Na Slovensku je najväčším príkladom Metlife, bývalé Amslico, poisťovňa, ktorá dlhodobo patrí do prvej päťky. Čo naznačuje, že ani pri veľkých poisťovniach nie je dôvod ponechávať si dcérske spoločnosti vo viacerých štátoch. Okrem úspory potrebného kapitálu – v rámci pobočkovej siete sa s ním dá hýbať omnoho voľnejšie než pri dcérskych spoločnostiach – skrešú sa i náklady na administratívu. Rozsiahle výkazníctvo síce poisťovniam ostane, no pobočky ho majú menej náročné a o to hlavné sa stará centrála.

Alternatívou je tvorba malých špecializovaných poisťovní, ktoré sa môžu rozrastať pobočkami podľa aktuálnych obchodných príležitostí. A ak tie pominú, rovnako ľahko sa môže zdvihnúť i sama pobočka.

Nový model fungovania - Poisťovňa Premium

Príkladom, ako v budúcnosti dokážu vznikať nové poisťovne bez prílišných nákladov, je poisťovňa Premium so slovenskými majiteľmi. Jej akcionármi sú štyri fyzické osoby, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti na slovenskom a medzinárodnom poistnom trhu. Samotnú poisťovňu však založili v Gibraltáre, teda pod britským finančným dohľadom. „Len tam sme našli profesionálnu spoločnosť, ktorá sa bude zaoberať manažmentom poisťovne,“ vysvetľuje Mojmír Vedej, predseda predstavenstva, ktorý má okrem Respectu za sebou dlhú kariéru v Allianz – Slovenskej poisťovni. Vďaka externému profesionálnemu manažmentu tak vedia vytvoriť tzv. čínsky múr – oddeliť vplyv akcionárov od riadenia firmy a predísť tak konfliktu záujmov. Za vedenie poisťovne tak akcionári platia len ročný poplatok a manažment sa stará o všetko, od plnenia regulácie po právne náležitosti. A nedovolí akcionárom robiť veci, ktoré by neboli v súlade s pravidlami. Miestne vedenie sa tak venuje čisto obchodnej praxi. „Spolupracujeme čisto s maklérmi, ponúkame jednoduché poistné podmienky a dokážeme fungovať bez papierov,“ zhŕňa základné body fungovania novej poisťovne managing director pre Slovensko Ondrej Zaťko. Budovanie vlastnej internej siete považujú za prežitok, spoliehajú sa na profesionálnych sprostredkovateľov. Podobné tendencie badať aj vo veľkých poistných sieťach, ktoré napríklad začínajú predávať iné finančné produkty. Allianz – Slovenská poisťovňa napríklad distribuuje aj hypotekárne úvery. Prakticky všetky veľké poisťovne na Slovensku majú medzi bankami partnerov, ktorí im pomáhajú s predajom. Externé riadenie s pobočkou na Slovensku navyše poisťovni Premium umožňuje v budúcnosti expanziu do iných krajín. Keďže regulačné náležitosti majú splnené, môžu sa pustiť aj na ďalšie trhy.

Určite chceme PZP robiť ako profitabilný biznis

uzatvára O. Zaťko

Na Slovensku chcú okrem hlavného ťažiska, ktorým má byť poistenie firiem, ponúknuť aj produkty pre retailových klientov, napríklad poistenie nehnuteľností. A tiež PZP, ktoré je v súčasnosti pre poisťovne ťažkým trhom pre nízke ceny a vysokú škodovosť.