22. október 2018

Opoisteni.sk - Mojmír Vedej, PREMIUM

Mojmír Vedej, PREMIUM: „Všetci prémioví klienti sú pre nás VIP“

Pred dvomi rokmi získali licenciu od regulátora finančného trhu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a začali budovať značku PREMIUM IC. Na tuzemský trh priniesli priekopnícky model manažmentu poisťovne, používaný v rámci EÚ i vo svete. Aký typ stratégie sa im osvedčil a čo ukázali ich výsledky po prvom roku fungovania?

Mojmir Vedej

Ako prezrádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk Mojmír Vedej, predseda predstavenstva poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited, do konca tohto roka plánujú dosiahnuť objem 6,7 až 7 mil. eur poistného. „Sme prémiová poisťovňa pre prémiových klientov. Dlhodobo im chceme poskytovať nadštandardný a špecifický prístup. Všetkých pokladáme za VIP klientov a snažíme sa v rámci tejto stratégie nastavovať produkty, obchodnú politiku i kvalitu služieb.“

Ako by ste zhodnotili uplynulé mesiace a aktivity – čo sa vám podarilo?

Úplne najdôležitejšie je to, že naša poisťovňa PREMIUM Insurance Company Ltd. si našla svoje miesto na trhu a veľké mená, veľké konkurenčné poisťovne ju začali akceptovať, rovnako ako veľká korporátna klientela a my sme sa mohli sústrediť na hlavný cieľ – poisťovanie, kvalitu služieb, ich flexibilitu a primeraný servis. Vybudovali sme si dobré meno na trhu v priebehu roka a pol (licenciu sme získali koncom roka 2016) a podarilo sa nám získať si dôveru klientov.

 

Poisťovníctvo je behom na dlhé trate a my máme záujem s klientami budovať si dlhodobé vzťahy, založené na vzájomnej dôvere. Tiež považujeme za dôležité, že nás začala brať vážne aj konkurencia v korporátnom biznise. Priekopnícky model manažmentu našej poisťovne, zatiaľ používaný len v niektorých krajinách EÚ či sveta, je pre nás pozitívom v tom zmysle, že svoje sily môžeme viac nasmerovať na to, na čo zabúdajú veľké poisťovacie domy, kvalitu servisu, flexibilitu a orientáciu na každého konkrétneho klienta.

Čo zohralo najväčšiu úlohu v rámci akceptácie vašimi obchodnými partnermi i konkurenciou?

Jednoznačne je to o vzťahoch s konkrétnymi ľuďmi, či už zo strany klientov, ale i poisťovní. Poisťovací biznis bol vždy založený na osobných vzťahoch a platí to aj v prípade, ak prichádzate na trh s niečím úplne novým. Každý člen nášho manažmentu má za sebou dlhoročnú profesionálnu dráhu v tomto sektore, stále máme čo nové ponúknuť, zákazníkom i obchodným partnerom. Hovoria za nás dosiahnuté výsledky v rámci neživotného poistenia.

Už po necelých dvoch rokoch existencie spravujeme poistný kmeň vo výške 6,5 mil. eur, pričom predpokladáme ku koncu októbra predpis poistného vo výške cca 6,2 mil eur a našou ambíciou je minimálne priblížiť sa k méte 7 mil eur predpísaného poistného ku koncu tohto roka.

Sebavedome môžeme skonštatovať, že takýto razantný nástup na trh sa doposiaľ v histórii nepodaril žiadnej novej poisťovni, nehovoriac o tom, že v súčasnosti žijeme v oveľa náročnejšom konkurenčnom prostredí a takisto ďalšie externality, ktoré nedokážeme ovplyvniť, nehovoria v prospech masívnejšieho rozvoja poisťovníctva na Slovensku. O to je náš doteraz dosiahnutý výsledok cennejší. Máme základ, na ktorom chceme budovať silnú a konkurencieschopnú spoločnosť.

Z čoho ste vychádzali pri tvorbe vašej produktovej stratégie? Vlani ste sa zameriavali hlavne na firemných klientov, v tomto roku postupne pribúdajú aj ďalšie produkty...

Zameranie na korporátny biznis vyplýva z nášho naturelu. Na tunajší poistný trh sme vstúpili s kvalitnými produktami, ktoré sa snažíme neustále vylepšovať. V prvej etape, v prvých dvoch rokoch sa zameriavame na poistenie majetku firiem a podnikateľov, všetky druhy poistenia zodpovednosti za škodu a v tomto roku sme prišli na trh s inovatívnym poistením bytov, domov a domácností.

V súčasnosti pracujeme na vývoji úplne priekopníckeho produktu pre malých a stredných podnikateľov, pevne veríme, že začiatkom roka 2019 s tým oslovíme celý poistný trh a, podľa môjho názoru, nastavíme latku kvality poistenia podnikateľov do úplne inej roviny, na akú je, žiaľ, zvyknutý slovenský poistný trh. Keďže vlastníme licenciu aj na ďalšie druhy poistenia, ktoré zatiaľ neponúkame v našom portfóliu, v ďalších etapách rozvoja spoločnosti vidíme veľké rezervy smerom k úrazovému poisteniu (najmä skupinovému), havarijnému poisteniu motorových vozidiel, či povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP).

Z produktového, ale najmä aj z obchodno - strategického hľadiska je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležité kvalitné zaistenie jednotlivých produktov v renomovaných svetových zaisťovniach (rating hlavného zaisťovateľa na úrovni min. AA od počiatku fungovania), čím dokážeme presvedčiť aj klientov, ktorí patria k najviac rizikovým a najnáročnejším, k tomu, aby nám dokázali dôverovať a zverili svoje riziká do našich rúk.

V logu máme uvedené, že sa sústreďujete prioritne na prémiovú klientelu. Koho považujete za prémiového klienta?

Ako poisťovňa vlastnená čisto slovenskými vlastníkmi považujeme našu klientelu celú za prémiovú, snažíme sa využiť kombináciu obrovskej výhody našej znalosti domáceho prostredia so skúsenosťami silného partnera so skúsenosťami z celého sveta – spoločnosti ARTEX Risk Solutions, ktorá administruje po celom svete množstvo poisťovní.

Poskytujeme komplexné služby v rámci neživotného poistenia, sme orientovaní na firemnú i podnikateľskú klientelu. Nechceme, aby bol prémiový klient chápaný ako V. I. P. klient. My považujeme každého jedného klienta za prémiového a tak sa k nemu aj správame. Ku každému pristupujeme rovnako prémiovo, ponúkame každému kvalitné služby i produkty šité na mieru. Už samotné produkty aj cenotvorba sú nastavené tak, aby zákazníci vnímali, že za dobrú cenu dostanú prémiové služby.

Ktoré z tých produktov, ktoré boli realizované v prvej etape minulého roka, sú najvychytenejšie u vašej klientely?

Paradoxne, avšak nie prekvapivo pre nás, má relatívne najväčší úspech v rámci našej produktovej stratégie zodpovednostné poistenie. Ponúkame všetky druhy zodpovednostných poistení, mimoriadne kvalitné zaistenie a dokážeme v mnohých prípadoch poistiť riziká, ktoré veľké poisťovacie domy odmietajú kvôli ich celosvetovej stratégii, ktorá, pravdupovediac, veľmi málo reflektuje realitu a špecifiká slovenského trhu.

A práve preto sme poisťovňu založili, cítili sme, že strana ponuky na trhu sa začína vzďaľovať strane lokálneho dopytu a začína diktovať svoje podmienky práve strane dopytu, t.j. klientovi. My chceme robiť presný opak a počúvať klienta, čo potrebuje, čo je schopný akceptovať a hľadať spoločné riešenia namiesto vnucovania podmienok zo strany silných medzinárodných korporácií.

Keď sa bavíme o zodpovednostných poisteniach, okrem všeobecnej zodpovednosti máme v portfóliu produktov aj poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, environmentálne poistenie, profesné zodpovednosti, zodpovednosti za škody spôsobené manažérmi firiem a ďalšie poistenia, ktoré dokážeme aj jednotlivo pripraviť pre klientov podľa ich potrieb. Prirodzene, v krátkej budúcnosti očakávame zväčšenie relatívneho podielu majetkových poistení na našom portfóliu, čo je však prirodzené s ohľadom na celkovú štruktúru druhov poistenia na trhu.

V akom sú momentálne štádiu vaše ďalšie produktové novinky?

Pred piatimi mesiacmi sme uviedli na trh poistenie bytov, domov a domácností, aj keď licenciu na daný produkt máme udelenú od začiatku podnikania. Snažíme sa byť trpezliví a dôkladne a dôsledne pripraviť každý nový produkt, ktorý uvádzame na trh, či už po stránke obchodnej, produktovej, ale najmä technologickej, softwarovej, alej aj z hľadiska jeho následnej podpory čo sa týka správy poistenia, alebo likvidácie poistných udalostí.

Našťastie, aj slovenský trh má rastúcu tendenciu. Zákazníci si už zvykli na to, že nie sú pre nás len jednými z davu, dostávajú personalizované ponuky so zaujímavými službami. Trendom je zjednodušovanie celého procesu komunikácie s klientom a digitalizácia, ktorá umožňuje upravovať poistné služby podľa klientskych preferencií a optimalizuje firemné procesy.

Niektoré z ponúkaných produktov majú v portfóliu aj iné poisťovne, samozrejme, v inej skladbe a za iných podmienok. V čom je vaša pridaná hodnota?

Každá poisťovňa si volí svoju vlastnú stratégiu komunikácie so zákazníkmi, aj pokiaľ ide o ponuku produktov. Neraz však pozorujeme v praxi, že podmienky sú pre klientov veľmi zložité – majú napríklad na výber zo štyroch až piatich možností pri jednom produkte. My sme to eliminovali a ponúkame v rámci jedného balíka len jedno riešenie s absolútne komplexným krytím.

Uvedomujeme si, že veľa možností na výber často môže zákazníkov zbytočne zmiasť, nehľadiac na to, že väčšina z nich dôkladne nečíta podrobné poistné podmienky, či možné výluky z poistenia. Uvedomujeme si, že nie sme najlacnejší na trhu, nie je našou ambíciou predávať lacný nekvalitný produkt, ale chceme byť súčasne cenovo dostupní pre väčšinu klientov a zároveň ponúkať komplexné a jednoduché riešenia.