OCHRANA DÁT PRE PREMIOVÝCH KLIENTOV

Dátum
21 sep 2021
Denne sa stretávame s problematikou kybernetických útokov, kybernetických rizík, GDPR, ochranou osobných údajov, ich zneužitím a pod. Snáď už nikomu sa táto výzva súčasnosti nezdá tak vzdialená, že by mohol mať pocit, že sa jeho alebo jeho klienta bytostne nedotýkal.
Body

Aj my v PREMIUM IC Ltd. si uvedomujeme túto realitu dneška a s tým spojené riziká, ktoré pre našich klientov následne vyplývajú.

Preto s účinnosťou od 15.09.2021 rozširujeme zadarmo pre každého klienta k produktu SME (PREMIOVÉ Podnikanie) doterajšie krytie všeobecnej zodpovednosti o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím dát, osobných údajov, atď. Rozšírenie krytia platí aj pre existujúcich, aj pre všetkých nových klientov, poistených prostredníctvom produktu PREMIOVÉ Podnikanie - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu živnostníkov, podnikateľov a malých podnikov, ktoré je možné dojednať online v PREMIUM portáli. Ochrana dát pre klientov formou „Verejného prísľubu“ je prechodným riešením, nakoľko paralelne pracujeme na komplexnejšom Cyber poistení (poistení kybernetických rizík), ktoré bude súčasťou nášho predajného online portálu v produkte PREMIOVÉ Podnikanie o niekoľko mesiacov.

ochrana-dat-gdpr-pre-klientov-poistovne-premium

Viac informácií k podmienkam Verejného prísľubu OCHRANA DÁT získate na linku - Verejný prísľub - ochrana dátDoplnkové poistné podmienky pre poistenie ochrany dát živnostníkov a malých podnikov.

Čo sa podnikateľovi môže v tejto oblasti bežne stať?

  • Útoky hackerov - Databázy / osobné údaje ako aj iné informácie môžu mať veľkú hodnotu pre hackerov a podnikatelia sú zodpovední za ich ochranu.
  • Starší hardvér alebo softvér / a tým nedostatočná ochrana dát a s tým spojené neoprávnené sprístupnenie / únik osobných údajov a/alebo dôverných informácii tretích osôb.
  • Zamestnanci - sprístupnenie dát tretích osôb prostredníctvom zamestnancov.
  • Strata alebo krádež počítačového vybavenia, na ktorom sú uložené citlivé informácie, údaje, dáta (napr. mobilné telefóny, notebooky, tablety, počítače, akékoľvek pamäťové zariadenia ...).
  • V prípade straty dát tretích osôb, osobných údajov alebo hackerského útoku hrozia podnikateľom vysoké pokuty. Okrem pokuty má tiež každá dotknutá osoba nárok na náhradu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorú v dôsledku úniku osobných údajov alebo iných dát utrpí.

Head of Slovak branch office

Mojmír Vedej