Na slovíčko s Mojmírom Vedejom

Dátum
17 máj 2021
Predseda predstavenstva poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited
Body

V článku Na slovíčko s Mojmírom Vedejom sa dočitate:

Ako vyzeral trh v 90-tych rokoch, keď si začínal v oblasti poisťovníctva?

Tak to je veľmi široká otázka, žiada si aj širšiu odpoveď, ale stručne. Poisťovníctvo má obrovskú históriu, babylonskí, čínski či indickí obchodníci riešili distribúciu svojho obchodného rizika už niekedy v treťom až druhom tisícročí pred Kristom. Neskôr, v stredoveku (od 12.-13.stor.) zase portugalskí a španielski moreplavci a obchodníci využívali spoločné fondy (Bolsa de Comércio) na rozkladanie svojich rizík a financovanie náhodných, katastrofických udalostí.

Modernejšie poisťovníctvo je spojené najmä s Londýnom, kde sa začalo formovať do terajšej podoby najskôr v oblasti poistenia námornej prepravy - Lloyds of London vznikol ako Lloyds Coffee House už v 17.storočí -, ale úplne najstaršou oficiálne založenou poisťovňou bol hamburský Hamburger Feuerkasse v roku 1676. Takže z tohto historického pohľadu je tých mojich 25 rokov strávených v poisťovníctve len malou, bezvýznamnou epizódkou. Len malou súčasťou veľkej histórie poisťovníctva.

Všetky oblasti ekonomiky a spoločnosti sa za tých 25 rokov radikálne zmenili, trh bol vtedy úplne iný, ale skutočnosť je oveľa komplexnejšia. Poisťovníctvo bolo presne také, aké mohlo byť po desiatkach rokov v deformovanej ekonomike a len pár rokov po nežnej revolúcii. Zvykalo si na trhové princípy, bolo tesne po demonopolizácii, na trhu existovala jedna veľká a vtedy eštelen pár rokov niekoľko malých, mladých zahraničných poisťovní, ktoré prinášali na trh inovácie, know-how zo zahraničia a snažili sa umiestniť na novom trhu.

Ste relatívne nová poisťovňa na trhu, ako sa darilo Vašej spoločnosti počas posledného obdobia?

Image
Mojmír Vedej Premium poisťovňa

Nadviažem na predchádzajúcu odpoveď. Je fakt, že sme relatívne mladá poisťovňa, v tomto vidím paralelu s tými 90-tymi rokmi, kedy na Slovensko prišli všetky teraz už známe a etablované poisťovne a boli vtedy rovnako nové, mladé a plné inovácií a know-how a hlavne snahy priniesť na trh novú kvalitu služieb, produktov atď. V tomto sa našich prvých 5 rokov fungovania nelíši so situáciou pred 25 rokmi, máme podobné predstavy a vízie. V čom vidím rozdiel je, akým spôsobom a akou rýchlosťou sme sa dokázali ako poisťovňa etablovať na už relatívne saturovanom trhu, obzvlášť v niektorých segmentoch patríme už teraz k top ponuke na trhu.

Aké nové príležitosti a novinky na poistnom trhu ponúkate?

Poisťovníctvo, známe v minulosti ako konzervatívny sektor, sa teraz brutálne mení v čase, obzvlášť novým výzvam a očakávaniam čelí distribúcia poistenia, v tejto dobe poznačenej celkovou situáciou nielen okolo nás, ale v celom svete. Asi tu nemáme priestor na podrobné analýzy toho, čo a ako inovujeme a kam sa asi bude poistný trh v nasledujúcich rokoch uberať, každom prípade pri všetkých rozhodnutiach a inováciách zohľadňujeme a porovnávame sa nie s aktuálnou konkurenciou, ale pozeráme sa na rozvinuté trhy, nové produkty a hlavne najnovšie formy distribúcie poistných produktov.

Čo hľadáte v človeku, ktorý by u vás mal pracovať? Lebo dobrí ľudia sú veľmi vzácni. Čo robíte preto, aby pracovali práve u vás?

Aj keď je to v posledných rokoch vo veľkých korporáciách dosť podceňovaný faktor – skúsenosti, profesionalita, samostatnosť a individuálne kvality jednotlivcov – my sme presne na tom vystavali našu poisťovňu. Na špičkových, skúsených profesionáloch s ohromným kariérnym backgroundom a ochotou pracovať nielen na sebe, ale aj spoločnej vízii, ktorú sme im ponúkli hneď na začiatku. Ja som zástancom toho, že kvalitných ľudí netreba mikromanažovať, riadiť, treba im nechať potrebnú voľnosť, zodpovednosť, príslušnú kompetenciu a predovšetkým dôveru. A funguje to vynikajúco. Ale to sme už pri tej známej dileme „management vs. leadership“, skúste si tipnúť, čo ja vnútorne preferujem 😊.

Ako vyzerá Vaša psychohygiena počas náročných pracovných období?

Veľmi jednoducho. Základom je pracovná spokojnosť alebo skôr uspokojenie z vykonanej práce na dennej báze, nemusíte dosiahnuť všetko a ani nie hneď, dôležité je, že sledujete nejakú líniu a postupnými krokmi a tvrdou prácou sa posúvate ďalej, potom Vás to celé napĺňa uspokojením. Ale čo je dôležitejšie ako samotná práca je dostatok oddychu! Oddych, relax, oddych, relax a tak dokola. Samozrejme aktívny oddych je základ, napr. golf je snáď najdokonalejší spôsob aktívneho oddychu pre všetky vekové aj pracovné kategórie....ale určite odporúčam aj veľa pasívneho oddychu, to netreba podceňovať, pasívny oddych je možno rovnako dôležitý, ako aktívny.

Viete sa v rámci relaxu úplne odstrihnúť od pracovného kolobehu? Prezraďte Vaše tipy na efektívny oddych.

Poisťovníctvo, známe v minulosti ako konzervatívny sektor, sa teraz brutálne mení v čase, obzvlášť novým výzvam a očakávaniam čelí distribúcia poistenia.

Mojmír Vedej - Head of Slovak branch office

Zase nadviažem na predchádzajúcu odpoveď. Zdôrazňujem pasívny oddych ako úplne kritický pre každého človeka. Áno, dokážem sa úplne odstrihnúť a vypínam pravidelne raz za týždeň na celý deň, ale aj tu je dôležité robiť to poctivo, t.j. nič nerobiť a ničomu sa nevenovať, proste pasívne oddychovať 😊. Občas sa mi podarí takýto osobný lock-down aj na dlhšie obdobie, to vleje do človeka neskutočné množstvo energie a chute do práce. Ale rovnako je to u mňa aj s aktívnym oddychom, rád športujem a keďže sme tu pri golfovej téme, tak už sedemnásty rok hrávam pravidelne golf a ten predstavuje pre mňa už v súčasnosti najideálnejšie spojenie aktivity a oddychu, preto ho odporúčam všetkým bez ohľadu na vek alebo typ práce, ktorej sa venujú.

connea logo