Mojmír Vedej na tému Inflácia a jej vplyv na neživotné poistenie

Dátum
15 aug 2022
Rekordná miera inflácie v celej Európe poznačila mnohé odvetvia a jej dôsledky pociťuje denne každý z nás. Môže za ňu prudký rast cien energií a potravín, ktorý nastal vo februári nie len v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.
Body

Rast cien sa dotýka všetkých odvetví a stúpajúce ceny ovplyvňujú aj kvalitu poistenia nášho majetku, napríklad domov, bytov, vybavenia domácností či hnuteľného a nehnuteľného majetku firiem.

Aké sú však dosahy nekvalitného poistenia počas inflácie, alebo ako vieme zistiť či je moje poistenie kvalitné v náročnejších časoch, odpovedá Mojmír Vedej, predseda predstavenstva PREMIUM Poisťovne.

Aké sú dosahy nekvalitného poistenia počas inflácie?

Nekvalitné poistenie v princípe nemá veľa spoločného so samotnou infláciou, takže odpoveď by mohla znieť aj tak, že nekvalitné poistenie má obdobný dosah na klienta tak v čase zvýšenej (napr. cválajúcej) inflácie, ako aj v čase bežnej/zdravej výšky inflácie. Nekvalita poistenia sa totiž nezrkadlí len v súvislosti s vplyvom inflácie na plnenie klienta, ale je to oveľa širší problém. Osobne vidím ďalšie zásadné ukazovatele kvality poistenia, ktoré môžu byť sústreďovaním pozornosti na infláciu potláčané do úzadia. Pri poistení by sme mali zvažovať aj rozsah poistenia (to musí byť čo najširšie, ideálne tzv. all risks – proti všetkým rizikám), šírku poistných rizík, nepoistenie niektorých rizík a podobne.

Malý príklad: nepoistenie niektorého rizika v zmluve, kde je síce riadne zohľadnená výška inflácie v poistných sumách, má za následok, že v prípade vzniknutej škody v dôsledku nepoisteného rizika klient nedostane žiadne plnenie. Naopak, v prípade, že ho poistené má, ale nemá v poistení/poistnej sume zohľadnenú zvýšenú infláciu, dostane aspoň nejaké plnenie, avšak značne znížené o podpoistenie. To znamená, že nezohľadňovanie otázky možnej (alebo už existujúcej) inflácie pri koncipovaní poistenia bude mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na spokojnosť zákazníka.

Ako zistím, či je moje poistenie v čase vysokej inflácie kvalitné/dostatočné?

Na tomto mieste by som rád spresnil, že pojem inflácia sa viaže k spotrebnému košu, kde patria napr. rožky, mlieko, mäso, benzín, MHD, zelenina, ovocie, nájomné atď. Pri poistení majetku sa však bavíme o zvyšovaní cien materiálov, stavebných prác, opráv, služieb a pár ďalších vecí. Inflácia je síce momentálne na Slovensku na úrovni viac ako 12 %, ale niektoré stavebné materiály zdraželi aj o 200 – 300 % (železo), opravy aj o 50 %, stavebné hmoty a práca tiež o desiatky percent atď.

Z toho vyplýva, že ceny (poistné hodnoty stavieb alebo iných vecí) nevzrástli len o spomínaných 12 %, čo sa odrazí na výške potrebného poistenia a v prípade škody aj na výške poistného plnenia. Ak na kvalitu poistenia budeme nazerať čisto z pohľadu inflácie, potom zistenie, či je poistenie „kvalitné“, resp. dostatočné, je relatívne jednoduché.

Primárne treba porovnať reálnu poistnú hodnotu poisťovanej veci, nehnuteľnosti, hnuteľnosti k aktuálnemu dňu (napr. zistením aktuálnych cien znovunadobudnutia daných vecí) s poistnými sumami uvedenými v poistnej zmluve. Ak je poistná hodnota napr. rodinného domu podľa poistnej zmluvy 150 000 eur, ale z bežne dostupných zdrojov dokážeme zistiť, že rovnaký dom sa dá v súčasnej dobe pri neustálom zvyšovaní cien stavebných materiálov, práce a iných služieb postaviť reálne za 250 000 eur, potom si môžeme byť istí, že poistka je nekvalitná, resp. nedostatočne kryje pred hrozbou straty (časti) majetku.

Primárne treba porovnať reálnu poistnú hodnotu poisťovanej veci, nehnuteľnosti, hnuteľnosti k aktuálnemu dňu s poistnými sumami uvedenými v poistnej zmluve.

Mojmír Vedej - Head of Slovak branch office

V prípade poistnej udalosti by klient totiž dostal plnenie len vo výške pomeru týchto dvoch súm, t. j. v tomto prípade 3/5 reálnej výšky škody/poistnej udalosti. Rozdiel pri totálnej škode by bol teda 100 000 eur. A to sa rozprávame o bežnom dome, relatívne priemerných sumách, ale v prípade drahších nehnuteľností, resp. pri poistení stredných a väčších firiem, sa v realite rozprávame o rozdiele na úrovni mnoho státisícov až miliónov eur v neprospech spotrebiteľa/zákazníka, resp. poisteného.

Celý PR článok s ďalšími zásadnými otázkami k tejto téme nájdete na https://urobsisam.zoznam.sk/aktuality/inflacia-a-jej-vplyv-na-nezivotne-poistenie

Image
Mojmír Vedej na tému Inflácia a jej vplyv na neživotné poistenie