Produkt „PREMIOVÉ BYTOVÉ DOMY“ spĺňa najnáročnejšie požiadavky trhu

Dátum
11 jan 2021
Body

Autorom nového produktu je náš manažér pre retail produkty Milan Holinďák, ktorého môžeme považovať za priekopníka v oblasti poistenia bytových domov a poistenia správy bytových domov.

Dokonale rozumie trhu a vie čo správcovia a spoločenstvá vlastníkov potrebujú k tomu, aby majetok a zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj majetok a zodpovednosť za škodu správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov bola poistená správne čo do rozsahu krytia, ale aj výšky limitov plnenia za jednotlivé predmety poistenia.

Produkt prináša na trh v SR pre segment poistenia bytových domov jedinečné krytie typu ALL RISK = ALL IN ONE – všetko v jednom. Hlavný zmysel tohto typu krytia je záujem predchádzať zamietaniu nárokov na plnenie. Z tohto pohľadu je to teda jedinečný prístup ku klientom, na ktorý v minulosti klienti v súvislosti s poistením neboli zvyknutí.

Ďalšie benefity produktu sú :

  • krytie nákladov na kúpu bytu v danej lokalite, nie len nákladov na jeho výstavbu,
  • krytie doplnkových predmetov poistenia do limitu 2000 Eur v základnej cene poistenia (bez nároku na dodatočné poistné),
  • samostatné limity plnenia pre zodpovednosť za škody voči tretím osobám, samostatne pre škody voči iným vlastníkom (krížová zodpovednosť za škodu) a samostatne za škody vzniknuté z prevádzky domácnosti,
  • franšíza namiesto spoluúčasti, ktorá zabezpečí, že ak poistné plnenie presiahne dohodnutú sumu (franšízu), tak spoluúčasť klient na poistnom plnení je 0 €,
  • tolerancia podpoistenia v poistení majetku až do výšky 20% z poistnej sumy,
  • rovnaký prístup k stanoveniu ceny poistenia pre skupinové aj individuálne poistenie bytových
    domov.

Aktivity našej poisťovne vyústili na sklonku roka do dohody o spolupráci so Združením pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD), ktorej cieľom je zvyšovanie kvality služieb ponúkaných zo strany členov ZLSBD v oblasti poistenia, ale aj kvalitné poistenie samotných členov ZLSBD. Naozaj užitočný rozhovor k téme s Milanom Holinďákom Vám odporúčame si pozrieť vo videu:

Rozhovor ZLSBD PREMIUM - MILAN HOLINĎÁK

Milana Holinďáka môžeme považovať za autora myšlienky poistenia bytových domov, ale aj celkovo poistných produktov v oblasti správy bytových domov. Aktuálne pôsobí v poisťovni PREMIUM Insurance Company Limited


Zdroj: https://lepsiasprava.sk/vlog/s-milanom-holindakom-o-novej-poistnej-dohode-s-premium/

Image
poistenie nehnuteľností, poistenie bytov, spolupráca so Združením pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD), zlsbd, typy bytových domov

V prípade záujmu kontaktujte naše Obchodné oddelenie:


MARTIN ZUMMER - SALES MANAGER
telefón: +421918 619 999 | email: martin.zummer@premium-ic.sk

FRANTIŠEK SEBESTYÉN - SALES MANAGER
telefón: +421905 905 878 | email: frantisek.sebestyen@premium-ic.sk 

MILAN HOLINĎÁK – PRODUKT MANAGER
telefón: +421911 246 169 | email: milan.holindak@premium-ic.sk