Chceme zmeniť svet poistenia - prémiovými službami

Dátum
19 apr 2021
Nie je to ľahká výzva, ale robíme maximum preto, aby sme svet poistenia dostali naspäť k ľuďom, k bežnému klientovi, k jeho potrebám a predstavám.
Body

V článku Chceme zmeniť svet poistenia - prémiovými službami sa dočitate:

 

Poisťovňa PREMIUM Insurance Company Limited pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 2016. Jediná neživotná poisťovňa na našom trhu, kde si môžete byť istí, že je to skutočne slovenská poisťovňa - 100%-nými vlastníkmi sú štyria Slováci, ktorí pracujú viac ako 25 a viac rokov v slovenskom poisťovníctve. Počas prvých piatich rokov fungovania si spoločnosť vybudovala kvalitné portfólio produktov a svoje partnerstvá stavia na dôvere a návrate k filozofii osobného a individuálneho prístupu ku každému klientovi aj sprostredkovateľom poistenia. 

Image
Milan Holinďák - odborník na vývoj poistných prodkuktov, neživotné poistenie Premium

 

 

Milan Holinďák, jeden z najrešpektovanejších odobrníkov na vývoj poistných produktov na Slovensku a zároveň riaditeľ produktového úseku spoločnosti, v krátom rozhovore bližšie objasňuje produktovú stratégiu spoločnosti a jej prístup k svojim klientom. 

Všetky poisťovne unisono tvrdia, že ich produkty sú „výnimočné“. Je to skutočne tak? A v čom sú teda vaše produkty iné oproti štandardu na trhu?

V našich produktoch klientom ponúkame poistné krytie typu All Risks – poistenie proti všetkým rizikám, čím pomáhame predchádzať sporným situáciám pri riešení škodových udalostí. Do základného rozsahu krytia jednotlivých produktov je zapracované množstvo užitočných a pre klienta potrebných predmetov poistenia a poistných rizík, a to bez navyšovania ceny poistenia! Aj internú štruktúru našej poisťovne sme budovali po dlhoročných skúsenostiach z veľkých poisťovní tak, aby bola absolútne flexibilná a pripravená kedykoľvek a na akéhokoľvek klienta – umožňuje nám kreovať okamžité riešenia „na mieru“ pre kohokoľvek.

Ako dokážete fungovať v týchto časoch pandémie, keď je obmedzený priamy kontakt s klientom? Ako sa s tým vyrovnávate?

Image
Poisťovňa Premium, all risks poistenie, poistenie nehnuteľností, domácností, bytov a domov

Jediným naším predajným kanálom sú samostatní finanční agenti, čiže nezávislí sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovací makléri. Naše retailové produkty, PREMIOVÉ Bývanie a PREMIOVÉ Podnikanie, môžu finanční agenti pre svojich klientov dojednať online, pričom účinnosť poistenia vznikne úhradou prvej splátky poistného. V súčasnej nepriaznivej  epidemiologickej situácii je toto jediný bezpečný spôsob, ako dostať náš kvalitný produkt cez finančného agenta až ku klientovi.

Rovnako chceme byť aj úplne „zelení“ a prispievať k ochrane životného prostredia, preto sú produkty nielen on-line, ale aj uzatvárané v tzv. bezpapierovej podobe. Naše užívateľsky perfektne nadizajnované predajné aplikácie sú jedinečné  a na trhu bezkonkurenčne užívateľsky najjednoduchšie. To netvrdíme my, ale nezávislí sprostredkovatelia poistenia.

poistenie nehnuteľností domácností - budova, byt, dom, stavba, garáž, stavba, neživotné poistenie

Inovujete predaj a distribúciu...A čo samotné produkty a ich kvalita?

Neustále inovujeme aj všetky naše produkty, napr. v poistení bytov, bytových budov a domácnosti sme ako jediní na trhu aplikovali rovnakú filozofiu širokého krytia ako pri veľkých klientoch – All Risks – poistenie všetkých rizík sa stalo základom našich produktov PREMIOVÉ Bývanie a PREMIOVÉ Bytové domy. 

V produkte PREMIOVÉ Bývanie ide o komplexný produkt, ktorý v jednej poistnej zmluve ponúka okrem širokého krytia pre individuálny byt alebo rodinný dom, garáž, vedľajšie stavby, zariadenie domácnosti aj množstvo benefitov pre klienta. Spomeniem napríklad krytie rizík skrat elektromotorov, poškodenie potravín v dôsledku poruchy alebo nefunkčnosti chladiaceho zariadenia, predĺžená záruka elektrospotrebičov, ušlý zisk z prenájmu, náklady na obnovu pomníka/náhrobného kameňa vrátane vandalizmu a krádeže, náklady na liečenie a prípadne pohreb psa alebo mačky,veci vo vozidle a mnohé ďalšie. 

V našich produktoch klientom ponúkame poistné krytie typu All Risks

Milan Holinďák - Product Management Director

Produkt PREMIOVÉ Bytové domy ponúka riešenie pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov (SVB).

Prostredníctvom nich poskytuje široké krytie predmetov poistenia a poistných rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody na bytových domoch komplexne, nielen v poistení majetku, v poistení strojov a elektroniky, ale aj v poistení zodpovednosti za škodu, kde kryje zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, medzi vlastníkmi navzájom, zodpovednosť za škodu z prevádzky domácnosti v mieste poistenia a ak poistníkom je SVB, tak aj poistenie jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone správy bytového domu.

Image
O poistení a poistnom trhu na Slovensku, Slovenská poisťovňa Premium - neživotné poistenie nehnuteľností, domácností a bytov