Na stiahnutie

Cenníky (aktuálne platné)

Cenník (advokát, správca a oprávnená osoba)

.pdf 139 KB (platnosť od 01.01.2019)

Dotazníky (aktuálne platné)

Dotaznik pre poistenie prerušenia prevádzky

.pdf 409 KB (platnosť od 01.02.2017)

Dotaznik pre poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení

.pdf 380 KB (platnosť od 01.02.2017)

Dotaznik pre poistenie prepravovaného nákladu

.pdf 392 KB (platnosť od 01.02.2017)

Dotazník Poistenie profesnej zodpovednosti

.docx 38 KB (platnosť od 01.01.2017)

Zmluvné dojednania (aktuálne platné)

Zmluvne dojednania pre sposoby zabezpecenia majetku proti odcudzeniu

.pdf 346 KB (platnosť od 01.01.2017)

Doplnkové poistné podmienky (aktuálne platné)

Doplnkové poistné podmienky pre ŽIVELNÉ POISTENIE

.pdf 371 KB (platnosť od 01.01.2017)

Doplnkové poistné podmienky pre zabezpečenie prepravovaného nákladu

.pdf 368 KB (platnosť od 01.01.2017)

Osobitné poistné podmienky (aktuálne platné)

Osobitné poistné podmienky pre ŽIVELNÉ POISTENIE

.pdf 435 KB (platnosť od 01.02.2017)

Osobitné poistné podmienky pre POISTENIE MAJETKU PRE PRÍPAD ODCUDZENIA A...

.pdf 380 KB (platnosť od 01.01.2017)

Osobitné poistné podmienky pre POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY

.pdf 398 KB (platnosť od 01.01.2017)

Osobitné poistné podmienky pre POISTENIE PREPRAVOVANÉHO NÁKLADU

.pdf 386 KB (platnosť od 01.01.2017)

Všeobecné poistné podmienky (aktuálne platné)

OPP poistenie strojovych zariadeni a elektronickych zariadeni

.pdf 411 KB (platnosť od 01.03.2017)

Všeobecné poistné podmienky pre STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE proti všetkým rizikám

.pdf 538 KB (platnosť od 01.03.2017)

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku

.pdf 481 KB (platnosť od 01.02.2017)

PREMIUM VPPZ PI (Professional indemnity)

.pdf 299 KB (platnosť od 01.01.2017)

Všeobecné poistné podmienky (archív)

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie D&O zodpovednosti za škodu PREMIUM VPPZ DO

.pdf 335 KB (platnosť od 01.02.2017 do 01.01.2018)