Zlatá minca 2022: Skvelé 3.miesto získal náš produkt pre PREMIOVÉ Podnikanie

Dátum
20 sep 2022
Krásne 3.miesto získal náš produkt pre PREMIOVÉ Podnikanie - poistenie malých a stredných podnikateľov (SME) - v súťaži finančných produktov Zlatá minca 2022.
Body

Že naše poistné produkty sú tie najkvalitnejšie na trhu vieme my a aj naši obchodní partneri! Od včera to máme potvrdené aj oficiálne odbornou verejnosťou – porotou súťaže ZLATÁ MINCA, ktorá ocenila náš produkt S.M.E. – poistenie podnikania.

Odovzdávanie certifikátu Zlatá minca 2022 Mojmírovi Vedejovi. 3. miesto pre poistenie podnikania - PREMIUM

Odovzdávanie ocenení ZLATÁ MINCA 2022 – čo robíme pre finančnú gramotnosť?

Záznam z galavečera Zlatej mince 20. septembra 2022.

Zlatá minca je už 15 rokov ocenením najlepších finančných produktov na trhu. To, že sme medzi TOP3 poisťovňami na trhu poistenia majetku a podnikateľských rizík je len potvrdením toho, že to PREMIUM tím underwritingu, Sales/obchodu, IT špecialistov, likvidátorov ale najmä tvorcov produktov robí na jednotku.

Image
Ocenenie Zlatá minca 2022 - certifikát. Poistný produkt Premiové Podnikanie získalo 3 miesto. Neživotné poistenie podnikania

Ďakujeme všetkým obchodným partnerom za dôveru a odbornej porote za hlas.

Moja osobná vďaka patrí jednotlivým tímom mojich kolegov, šéfom týchto tímov – menovite:

  • Milan Holinďák,
  • Zuzana Lauermannová,
  • Katarína Molnárová,
  • Daniel Ďuračka,
  • Pavol Ondruška
  • a všetci ostatní kolegovia.

Head of Slovak branch office

Mojmír Vedej

Robíte to super a už to o Vás vedia aj ostatní.

 

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva PREMIUM IC.