Informácie

Text

V tejto sekcii môžete nájsť základné informácie o procese podania a vybavovania sťažností v našej spoločnosti, môžete si tu pozrieť aktuálny zoznam najdôležitejších externých spoločností poskytujúcich služby pre našu spoločnosť, ďalej tu nájdete identifikačné údaje našej spoločnosti a správy o solventnosti a finančnom stave našej spoločnosti za jednotlivé účtovné obdobia od začatia vykonávania poisťovacej a zaisťovacej činnosti našou spoločnosťou v roku 2016 až po súčasnosť.