Aké výhody poisťovňa ponúka?

Otázka
AKÉ VÝHODY POISŤOVŇA PONÚKA?
Odpoveď
- Flexibilita krytia / poistných podmienok
- Online prístup do systému + ku škodám
- Asistenčné služby aj pre podnikateľov
- Možnosť podielu na zisku z poistnej zmluvy
- AA+ rating Zaisťovateľa
- Vysoké lokálne kompetencie na poisťovanie
- Bez chorôb „veľkej poisťovne“
- Pre sprostredkovateľov atraktívne provízie
- Slovenská poisťovňa