Pripravenosť znamená zodpovednosť

Dátum
30 Mar 2020
V súčasnosti, keď sa všetci zaoberáme pandemickým problémom, sa môže zdať písanie o poistení domov, bytov a domácností ako niečo, čo sa vymyká zdravému rozumu...
Body

V článku Pripravenosť znamená zodpovednosť sa dočitate:

Treba si priznať, že sme na túto situáciu neboli vôbec pripravení. Či už po materiálnej stránke, finančnej, organizačnej, ale rovnako ani po psychickej. A to napriek historickým skúsenostiam (epidémie a pandémie, vojny), ktoré nás teoreticky na to mohli pripraviť. Kompetentní, ale aj tí menej, sa vrhli na boj so šírením nebezpečenstva pandémie koronavírusu. Tí, ktorí už teraz vidia trošku ďalej, strašia drastickými ekonomickými škodami, poklesom životnej úrovne, nezamestnanosťou a s tým spojenými ekonomickými problémami jednotlivcov, rodín či rôznych sociálnych skupín.

Pochopenie významu poistenia

Ľudia na Mukačevskej ulici v Prešove si minulý rok 6. decembra – mikulášsky sviatok, pravdepodobne predstavovali inak, ako napokon dopadol. V jednom momente prišli o svoje domovy, domácnosti, automobily, niektorí, bohužiaľ, aj o svojich blízkych. V rozmer tejto katastrofy bola a je prirodzená aj elementárna ľudskosť, súdržnosť ľudí, pomoc slabším, rôzne charitatívne zbierky, prípadne aj pomoc mesta, štátu a všetkých, ktorí s postihnutými cítili.

Nie vždy však prežívame katastrofy týchto rozmerov. Častokrát čelíme individuálnym tragédiám, nešťastiam, stratám. Vtedy väčšinou pozitíva davového súcitu a pomoci nepociťujeme a sme v zásade odkázaní sami na seba. A pripravenosť znamená zodpovednosť. Správať sa zodpovedne znamená správať sa racionálne. Racionálne nie až po prežití katastrofy, tragédie, ale správať sa racionálne a zodpovedne pred jej vznikom.

PREMIUM Insurance Company Ltd.

Sme jediná 100 % slovenská poisťovňa, ktorá funguje na Slovensku už štyri roky. Sme hrdí na mnohoročné skúsenosti všetkých našich kolegov, ktorí poisťovňu reprezentujú a vďaka ktorým ponúkame mimoriadne kvalitné produkty, služby, flexibilitu a všetko, čo sa od normálnej poisťovne vyžaduje, vrátane likvidácie škôd. K svojim klientom pristupujeme individuálne a tak, ako sa cíti len prémiový klient inej poisťovne.

neživotné poistenie nehnuteľností a domácností - skúsenosti, garáže, domu, zvierat, zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

Prémiové bývanie

Produkt PRÉMIOVÉ BÝVANIE ponúka v jedinej poistnej zmluve poistenie nehnuteľnosti,domácnosti a zodpovednosti za škodu. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti chráni majetok poisteného pred náhodným poškodením, zničením alebo stratou. Je postavený na tzv. all-risks princípe, čo znamená, že sú kryté všetky riziká, ktorým poistený majetok čelí. Produkt tiež ponúka poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti a poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, ktoré chránia pred škodami na majetku a zdraví tretích osôb. K poisteniu sú poskytované bezplatné asistenčné služby.

Poistenie nehnuteľnosti a domácností (rodinný dom, byt, stavba) skúsenosti, neživotné poistenie Prémiové bývanie

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti chráni majetok poisteného pred náhodným poškodením, zničením alebo stratou. Je postavený na tzv. all-risks princípe

Mojmír Vedej - Head of Slovak branch office

Predmetom poistenia nehnuteľnosti je samotná nehnuteľnosť, či už je to byt, rodinný dom, chata alebo rozostavaná stavba. Poistiť tiež možno vedľajšie stavby ako sú hospodárska budova, altánok, prístrešok, chodník, parkovacia plocha, sauna, elektrická brána, tenisový kurt, vonkajší bazén, studňa, žumpa, septik. Ďalej je v ponuke poistenie garáže, stavebného materiálu, stavebných a záhradných mechanizmov. K poisteniu nehnuteľnosti je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. V takom prípade ide o poistenie škôd na zdraví a majetku tretích osôb, ktoré vyplývajú z vlastníctva danej nehnuteľnosti. Ďalej sú kryté škody vyplývajúce z vykonávania svojpomocných stavebných prác, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie alebo udržiavacích prác na danej nehnuteľnosti. Limit poistného plnenia si vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb.

Poistenie domácnosti

Image
Poistenie nehnuteľnosti a domacnosti skusenosti, poistenie bytu a domu skúsenosti, poisťovňa Premium Insurance Company

Predmetom poistenia sú všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie nehnuteľnosti, slúžia na prevádzku poistenej domácnosti, veci slúžiace na zárobkovú činnosť alebo na uspokojovanie potrieb poisteného alebo jeho rodinných príslušníkov, nachádzajú sa v mieste poistenia. Poistiť možno trvalo alebo dočasne obývanú domácnosť. V rámci domácnosti sú poistené aj cennosti, umelecké diela, stavebné súčasti domácnosti, bicykle a iné.

K poisteniu domácnosti je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného a jeho rodinných príslušníkov za škodu spôsobenú pri bežnej činnosti v občianskom živote, v súvislosti s prevádzkou domácnosti, vykonávaním rekreačného športu, používania bicykla, kolobežky, trojkolky. Kryté sú škody spôsobené psom alebo mačkou, či vzniknuté v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel. Limit poistného plnenia si vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb. V ponuke je územná platnosť Slovensko alebo Európa.

Pre viac informácií kontaktuje naše Obchodné oddelenie > >  

Image
Poisťovňa Premium - poistenie nehnuteľností a domácností, domu, bytu, garáže, skúsenosti s poistením domácností